Børnepasning

Bleskift i børnehave kan gøre børn syge

I hver tredje børnehave skiftes der ble uden ordentlige rammer

NORDJYLLAND:Børnehavebørn er blevet blebørn. Mange forældre sørger ikke længere for, at deres tre-årige er renlige - og konsekvensen er, at der i flere nordjyske børnehaver i dag må skiftes ble midt mellem kammeraterne. De færreste børnehaver er udstyret med rum eller korrekte borde til dette formål. Institutionerne er nemlig bygget i en tid, da bleer ikke fandtes i børnehaver. Arbejdstilsynet har i de seneste tre måneder undersøgt 30 nordjyske børnehaver, og i cirka hver tredje af dem gav bleskift problemer. Tre steder måtte pædagogerne skifte ble inde på en af børnehavens stuer. - Det er ikke rimeligt for nogle af parterne, siger Karin Holk fra Arbejdstilsynet i Nordjylland. Også embedslæge Niels Holm-Nielsen rynker brynene: - Det er hverken hygiejnisk forsvarligt eller korrekt, at der skiftes ble midt mellem kammeraterne, siger han. Ifølge embedslægen kan bleskift midt i en børneflok let resultere i, at der spredes børneorm eller mavetarm-bakterier som salmonella og colibakterier. Blandt andet fordi pædagogen, der har foretaget bleskiftet, næppe kan undgå at røre ved nogen eller noget, når han går ud med den fyldte ble. Småbørnschef Jonna Brandhøj, Aalborg Kommune, siger, at fremgangsmåden "ikke er respektfuld" over for nogle af børnene. - Men jeg ved ikke helt, hvordan problemet skal løses. Måske kan man tænke kreativt og finde et hjørne på børnetoilettet, siger hun. TEMA 1. SEKTION SIDE 4