Virksomhedsøkonomi

Blev jeg snydt efter salget af andelsbolig

Det havde været bedre at vente til efter ny ejendomsvurdering

?Jeg solgte min andelsbolig sidste forår. Men jeg er nu kommet i tvivl, om jeg har fået det rigtige beløb for andelen. Overdragelsesaftalen blev lavet af bestyrelsen, og jeg fik det beløb, der fremgik af regnskabet. Regnskabet byggede på den offentlige ejendomsvurdering året før. Men efter generalforsamlingen kom der en noget højere ejendomsvurdering. Burde den ikke have været lagt til grund? I så fald er jeg blevet snydt for ca. 20.000 kr. Kan jeg kræve dem af køberen (det var en fra andelsboligforeningens venteliste)? !Andelsværdien fastlægges som ejendommens værdi tillagt bankindestående og andre aktiver, men fratrukket kassekredit og prioritetsgæld. Andelsværdien deles med det oprindelige indskud, og andelskronen fremkommer. Ejendommens værdi kan opgøres på fire forskellige måder: 1. Anskaffelsessummen tillagt forbedringer. 2. Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. 3. Seneste kontante ejendomsværdi. 4. 1981-vurderingen tillagt 22 pct. og forbedringer. Renteudviklingen har stor betydning for andelskronen, såfremt nr. 2 eller nr. 3 anvendes, idet der skal ske en kursfastsættelse hvert år i forbindelse med regnskabsårets udløb (typisk pr. 31. december). Rentefølsomheden på prioritetsgælden er mindre, såfremt der er valgt rentetilpasningslån eller lån, hvor kursen er tæt på 100. Det er andelsboligforeningen, der vælger metoden, og her er valgt nr. 3. Den ejendomsværdi, der var gældende den 31. december 2001, var ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001. Der kom en ny ejendomsvurdering pr. 1. januar 2002 i foråret 2002 (formentlig efter generalforsamlingen), og det springende punkt er, om denne skulle have været anvendt. Der er intet at bebrejde køberen, så denne har De ikke noget krav mod. De kan have et krav mod bestyrelsen, hvis denne ikke har tilgodeset Deres åbenbare interesse i at opnå den højest mulige andelsværdi. Afgørende kan meget vel være, om der er handlet, inden den nye ejendomsvurdering kom ind af formandens brevsprække. Såfremt det er tilfældet, er der intet at bebrejde andelsboligforeningen. Set i bakspejlet burde De have ventet med at sælge, indtil den nye ejendomsvurdering var kendt. De kan hos kommunens ejendomsbeskatning formentlig få oplyst, hvornår 2002-vurderingen blev udsendt. Hvis den nye ejendomsvurdering var kendt på handelstidspunktet, kan det meget vel være, at andelsboligforeningens bestyrelse har et problem ved ikke at sikre Dem den højest mulige pris for andelsboligen. Det kan dog afhænge af, hvorledes prisfastsættelsen af ejendommen er sket på generalforsamlingen. Hvis generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til i tilfælde af en ændring af den offentlige ejendomsvurdering at beregne en ny kurs med virkning fra modtagelsen af en ny vurdering, har bestyrelsen klart et problem, såfremt dette ikke er sket. Vi vil gætte på, at det også er tilfældet, selv om der ikke var indbygget en sådan bemyndigelse i vedtagelsen. I hvert fald burde bestyrelsen i så fald have drøftet problemstillingen med Dem. Problemstillingen er ikke aktuel for de – efterhånden mange – andelsboligforeninger, der vælger at benytte den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Det indebærer vurdering af en ejendomsmægler, der er valuar. Men problemstillingen vil frem over også være mindre aktuel for de andelsboligforeninger, der anvender metode nr. 3. For fremover vil ejendomsvurderingerne ske pr. 1. oktober i et år, og meddelelserne om vurderingerne vil blive udsendt først i året derefter. De vil således formentlig kunne nå at komme frem, inden regnskabet aflægges på generalforsamlingen. Det "vakuum", som De har oplevet, vil således i mindre omfang kunne opstå i fremtiden.