Aalborg

Blid modtagelse af plan for Østre Havn

Offentlighedsfase har skabt god forståelse for projekt, mener planlægger

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Byrådet skal endeligt behandle lokalplansforslaget sidst i marts, men der kommer til at gå år, før havnebassinet er omkranset af nybyggeri. Allerførst skal der foretages en omfattende nedrivning i området. Bygningerne på Pieren - ydersiden af bassine

Den videre planlægning for Østre Havn synes at få en let gang på jord. Ved fristens udløb havde teknisk forvaltning blot modtaget en håndfuld indsigelser til det forslag til en lokalplan for den kommende bydel. Og ikke en eneste indsigelse handler direkte om de konkrete projekters højde, drøjde og placering, men handler primært om parkeringsforhold og adgangsvej til naboareal mod øst. Frygter for vejadgang Firmaet Rolls Royce Marine samt dets udlejer er bekymret for, at omlægning af Værftsvej vil hindre tilstrækkelig vejadgang for store specialtransporter. - Det er en klar udfordring vi har, men det er vi selvfølgelig ved at tage hånd om, siger Annette Rosenbæk, planlægger i plan og byg under teknisk forvaltning. , og ejendomsudviklingsfirmaet TK Development finder som ejer af en nabogrund, at der er for få parkeringspladser i lokalplanforslaget. Det nærmeste reaktionerne kommer på selve lokalplansområdet, er et ønske om, at stedets kullagersiloer, der stadig er i drift, fjernes. Fra kystdirektoratet bliver der gjort opmærksom på, at der på grund af nærheden til Limfjorden skal tages højde for stigende vandstand som følge af klimaforandringerne. - Overraskende få indsigelser Annette Rosenbæk betegner antallet af indsigelser som overraskende få. - Men vi tager det positivt, idet vi ser det som udtryk for den rigtig gode proces, der har kørt undervejs i offentlighedsfasen, hvor vi blandt andet har haft forskellige arrangementer på Østre Havn, siger planlæggeren, der tilføjer, at oplevelsen på de arrangementer netop har været, at der fra borgerside er blevet taget positivt mod planerne.