Skolelukninger

Blik for skolerne

FREDERIKSHAVN:Skolerne og dermed elever, lærere og forældre i Frederikshavn Kommune vil komme til at opleve markante forandringer de kommende fire år. Det tør den nye borgmester Lars Møller (V) godt røbe. Men hvad forandringerne præcist går ud på, kan eller vil han endnu ikke sige. - Der bliver stadig færre skolebørn. Det betyder tilsvarende færre penge at gøre godt med til skolevæsenet. Det er vi nødt til at tage højde for i form af en strukturændring, siger han. Ifølge borgmesteren er udgangspunktet fortsat at benytte alle de eksisterende skolebygninger i Frederikshavn Kommune. Men måske med en højere grad af samdrift mellem skoler. Lars Møller tør ikke på forhånd give en garanti om, at alle skoler vil blive bevaret. Men han understreger, at udgangspunktet bestemt ikke er skolelukninger. - På forhånd er landsbyskolerne fredede. Så hvis vi skal ind i overvejelser om skolelukninger, bliver det i et af kommunens større bysamfund, siger han. Ud over en ny skolestruktur er Lars Møllers største ambition at undgå underskud i Frederikshavn de kommende fire år. Det skal ske ved at "optimere den daglige drift".