Blind høne lægger også æg

Det er tilsyneladende gået op for flere hæderlige politikere, at den nye vandmiljøplan ikke ligefrem strutter af videnskabelige fakta.

Jens Møller Thygesen

Jens Møller Thygesen

I landbrugsavisen kan man se flere MF'er fra både Venstre og Socialdemokratiet undsige det sjusk, regeringen har lavet. Det er stadig et faktum, at man ikke har målt, hvor forurening kommer fra. Landboforeningen i Nordjylland vil selv til at foretage målinger direkte i drænafløb. Dette er selvfølgelig den eneste måde, man kan finde synderne i forureningsproblemerne. I samme avis kan man se Karen Ellemann sejle rundt på det åbne hav for at samle vandprøver, det koster 260 millioner om året. Det siger nok mere om hende end om miljøforholdene. Selvfølgelig kan man se udviklingen i Køge Bugt (i øvrigt forbedret), men ingen aner, om forureningen kommer fra Danmark, Polen, Rusland eller et helt fjerde sted. Også i LA går vi ind for, at forureneren skal betale, men det kræver jo, at man leder efter den, der forurener. Men mange deltagere i denne debat har en helt anden dagsorden - det er også acceptabelt, bare den kommer åbent frem. Efter krav fra EU skal alle vandløb klassificeres efter deres naturlighed. Hvem har f.eks. bestemt, at af de danske vandløb skal 90 pct. i den højeste klasse, i Tyskland er det kun 48 pct. - de må have rigtig mange kanaler. Alle kan jo regne ud, at selvom alle medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening vader på fuldtid i vandet, vil de ikke kunne komme væk fra det faktum, at mange af disse "vandløb" er drænkanaler stort set uden naturmæssig værdi. Men når man klassificerer en drænkanal som en bæk, kan man hindre vedligehold af kanalen og dermed stoppe afvanding af markerne. Hokuspokus. Det er bare én af de skjulte dagsordener. Meningen er måske snarere, at målene for naturopretning umuligt skal kunne nås, så kan man komme igen med en ny plan næste år. Landbruget skal tage ansvar for den del af forureningen, de står for, men der skal være mening i galskaben. Det er helt legitimt, at nogle mener, at hele dansk landbrug skal gøres økologisk, det er måske endda klogt. Det er også legitimt, at man mener, at dansk svineproduktion skal formindskes. Men man skylder os andre en forklaring på, hvor de eksportpenge, vi går glip af, så skal komme fra. Der er jo ingen af DN's medlemmer, som vil droppe udlandsrejsen. Og det generer mig, at målet skal nås ved at sprede alle mulige løgnehistorier. I landbrugsavisen 1.7. er der en anden interessant artikel. I 2009 var det en stor mediehistorie, at samtlige drikkevandsboringer indeholdt spor af sprøjtemidlet RoundUp. Det gør de ikke mere. Nu viser det sig nemlig, at disse tal beror på en generel analysefejl på laboratoriet, så man kan godt køre kanonerne ind igen. Men også her er der nogen, som har en interesse i, at den historie ikke kommer frem. Hvis den overhovedet bliver nævnt, vil den blive eksponeret med en brøkdel af kraften fra den forkerte nyhed. Vi behøver ikke vente på, at den når "TV Avisen". Jeg har selv været økologisk landmand, så det er ikke, fordi jeg elsker sprøjtemidler, men den eneste grund til, at man undersøgte denne fejl, var, at to af boringerne med RoundUp lå dybt inde i statsskove, og det var jo ikke så politisk korrekt. Og sådan fortsætter vi med at tumle rundt, medens de ting, vi burde gøre noget ved, får lov at passe sig selv.