Redningsvæsen

Blinde alarmer trækker statistikken op

BRØNDERSLEV:125 gange måtte brandfolkene fra Brønderslev rykke ud i 2002. Tallet ligger et stykker over både 2001 og 2000, der siger henholdsvis 103 og 117 udrykninger. Og det er det højeste antal udrykninger nogensinde. Men beredskabschef Jens Anker Gere fra Brønderslev Kommune har en god forklaring på det høje 2002-tal. - Vores slukninsgområde er udvidet, idet vi har fået en del af Løkken-Vrå Kommune med. Og som noget nyt rykker vi ud til fastklemte ved trafikulykker, men det forklarer ikke det hele. Vi har i året haft 28 blinde alarmer, og det er dobbelt så mange som tidligere år. Justerer vi tallene, ligner de tidligere års antal udrykninger. En del af de blinde alarmer koncentrerer sig om juli, august og september. Og især én institution i Brønderslev Kommune tegnede sig for en del af de alarmer, hvor slukningsmandskabet ikke fik brug for hverken slanger eller vand. Tallene viser, at 2002 har budt på 74 brande (i 2001 var antallet 71). 13 gange har bredskabet kørt til uheld med farlige stoffer (tallet var 2001 11) og syv gange har redningsfolkene været ude ved trafikulykker, hvor der var melding om fastklemte. - Antallet af udrykninger til ulykker med fastklemte er lidt lavere end forventet. Vi havde forventet en om måneden, men tallet er pænt lavt, og det er kun fint. Forebyggelse Jens Anker Gere benyttede lejligheden til at se fremad. Folketingets politikere har ingået en fireårig politisk aftale om redningsberedskabet. - Aftalen har mødt kritik og er beskyldt for at være en politisk-økonomisk aftale mere end et beredskabsfagligt forlig. Jeg er enig i noget af kritikken, men jeg kan også se fortræffelige ting i det, sagde Jens Anker Gere. - Der bliver fremover mulighed for at dimensionere beredskabet, så det passer til området. Samtidig har Folketingets politiske partier sagt, at de lægger vægt på at styrke den forebyggende indsats yderligere. Og det hilser jeg velkommen, sagde Jens Anker Gere. Han understregede, at der ikke er truffet beslutning om at ændre beredskabet i Brønderslev Kommune endnu. - Men det kommer vi til at se meget på. Når vi får den nye bekendtgørelse, skal vi til at se på de muligheder, vi har i Brønderslev ud fra de rammer, der er. Om vi kan gøre tingene bedre og mere effektivitet, og hvordan de ønsker så hænger sammen med økonomien, tilføjede Jens Anker Gere. Han vurderer, at der om et par år formentlig skal træffes politisk beslutning om det lokale beredskab.