Blinde broccoli

Hvis dine broccoli svigtede i år, og måske slet ikke dannede hoveder, så kaldes det i fagsproget blinde broccoli. Fænomenet er ikke ukendt heller ikke blandt erhvervsavlerne. Forskning i sagen viser, at tidspunktet for såning, sort og jordens indhold af gødning alle er faktorer, der kan påvirke udviklingen i ugunstig retning. Ifølge gartnernes fagblad Grønne fag, så er risikoen for at få de dårlige planter størst ved tidlig såning og ved for store gødningsmængder. Risikoen er især stor, hvis en sen sort dyrkes for tidligt. Jo senere udplantningen sker, jo lavere risiko for skade.