Blinde holdes udenfor arbejdsmarkedet

Forkert valg af it-systemer i det offentlige betyder arbejdsløshed for landets blinde og svagtsynede

KØBENHAVN:Et liv uden arbejde. Det kan blive virkelighed for en stor del af landets blinde og svagsynede, fordi det offentlige på trods af gentagne opfordringer ikke tager højde for gruppens specielle adgangskrav, når der skal købes nye it-systemer i det offentlige. - 70 procent af vores medlemmer arbejder i det offentlige, og hvis udviklingen fortsætter, varer det ikke længe før, at de ikke kan udføre deres arbejde, siger Thorkild Olesen, der er formand for Blinde og Svagsynedes Interessegruppe for Erhverv og Uddannelse. 1. februar tager det offentlige Danmark endnu et skridt mod digitalisering af forvaltningen. For blinde og svagsynede betyder det skridt længere ud på arbejdsmarkedets sidelinie. Årsagen er, at der ikke fra regeringens side er udstukket retningslinier om, hvilket format den digitale post skal sendes i. Vælger man det forkerte format registreres det som blank skærm hos de blinde. Venstres arbejdsmarkedsordfører er chokeret over historien og lover at følge op på sagen. - Det er simpelthen ikke godt nok. Det er helt urimeligt, at valget af program skal give anledning til, at de ikke kan passe deres job, når egnede programmer kan laves uden større problemer. Spørgsmålet er om, det kan klares i dialog med dem, der udvikler programmerne, eller om vi må ind og lave et regelsæt på området, siger han.