Handicappede

Blinde nægtes handicapkørsel

} AALBORG: Hvis du sidder i kørestol eller bruger gangstativ er du handicappet i den forstand, at du kan få tilkendt handicapkørsel. Det kan de blinde ikke. Ifølge loven er det nemlig kun gangbesværede, som kan blive optaget i ordninger om handicapkørsel. Side 4