Danmark

Blinkende grønne mænd i nyt trafikforsøg

KØBENHAVN:Alle danske fodgængere risikerer at skulle revidere deres børnelærdom om trafikregler - rød mand stå - grøn mand gå - hvis et forskningsprojekt ved Danmarks TransportForskning, DTF, fører til en tredje variant: Blinkende grøn mand. Trafikministeriet har givet dispensation til forsøg med blinkende grønne mænd i seks kryds. Forsøget skal vise, om blinkende grønne mænd vil være en hjælp for langsomt gående, for eksempel gamle og små børn, til at komme helskindet over krydset. Den blinkende grønne mand er et forvarsel til de langsomtgående om, at signalet snart skifter til rødt, og at de derfor skal vente med at gå over, indtil næste gang signalet viser fast grøn mand. Civilingeniør Bo Mikkelsen, DTF, har til brug for det danske forsøg studeret blinkende fodgængersignaler rundt om i verden, men har ikke kunnet udlede nogen entydig konklusion. Et problem er, at blinkene ikke har samme betydning i forskellige lande. De seks kryds, der i første omgang indgår i forsøget, ligger på Sjælland, oplyser Danmarks TransportForskning. /ritzau/