Bliv bare siddende.....

Til gengæld er det nu kandidater til ældrerådsvalg skal op af stolene

NY FREDERIKSHAVN: Til selve ældrerådsvalget kan de stemmeberettigede sidde hjemme i lænestolen og stemme. Og de har god tid til det. Derimod er det nu, alle kandidater skal op af stolene. Alle unge over 60 år skal overveje, om det ikke er en god idé at stille op til ældrerådsvalget. En stor del af de siddende ældrerådsmedlemmer er ved at være "godt oppe i årene", og en del af dem genopstiller ikke. Derfor er der brug for friske kræfter. Det er de ældre i Frederikshavn, Skagen og Sæby, der bestemmer, hvem der skal sidde i det nye sammenlægnings-ældreråd. Men her og nu drejer det sig om at få mange navne på stemmesedlerne. Faktisk er der kun tre betingelser for at kunne stille op til ældrerådsvalget. Man skal være fyldt 60 år den 29. november. Man skal bo i kommunen senest den 22. november. Og så er det selvfølgelig en fordel med engagement og interesse for ældres forhold. Allerede nu kan kandidater hente kandidatlister på rådhusene i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Sæby. Kandidater stiller op "som sig selv" - altså som enkeltpersoner og ikke på lister som ved for eksempel kommunalvalget. Det er heller ikke nødvendigt med stillere. Kandidatanmeldelser Kandidatanmeldelserne skal afleveres senest den 8. november klokken 12. Herefter er valgsekretariaterne klar til at udforme stemmesedlerne. Der bliver tale om tre forskellige stemmesedler - altså forskellig for de tre kommuner. Man kan nemlig ikke stemme på tværs af de gamle kommunegrænser denne gang. Omkring den 11. november går valget så i gang. Alle stemmeberettigede får et brev fra kommunen. I brevet er stemmeseddelen, en svarkuvert og en vejledning i, hvordan selve valget foregår. Herefter har vælgerne faktisk et par uger til at bestemme sig. Stemmeseddelen skal i svarkuverten og være hos kommunen allersenest den 29. november klokken 10. Optælling Allerede klokken et minut over 10 tælles stemmerne. Optælling af stemmer foregår i de tre byrådssale, og alle er velkomne til at overvære optællingen. Kort tid efter vil man formentlig vide, hvem der skal sidde i det nye sammenlægnings-ældreråd. I 2006 vil der være fire ældreråd, som arbejder side om side. De tre "gamle" ældreråd fungerer i en overgansperiode frem til udgangen af 2006. Samtidig tiltræder det nye sammenlægnings-ældreråd den 1. januar 2006. Det "nye" ældreråd sidder frem til udgangen af 2009.