Bliv dejligt rystet

kunst Henrik Have Under en hurtig orienteringsrunde med værkfortegnelsen i hånden får man en lille pudsig oplevelse, der viser sig at være væsentlig: Man har konstateret placeringen af de første syv af de i alt 37 værker og leder så efter det ottende. I fortegnelsen står: Henrik Haves gravsten. Seks fliser 2002. Lava og keramik. Langt om længe finder man et ganske lille ottetal, der er anbragt ca. en meter til højre for to, men ikke seks, bemalede fliser, der skødesløst er anbragt på gulvet, idet de læner sig op af væggen. På den ene står skrevet: Det findes ikke her, og på den anden: Heller ikke her, men det fandtes før. Fortolkningsmulighederne, herunder rent tyveri, vælter rundt i hjernen, tanker sættes i gang, man beskæftiges intenst på ubestemt tid. Måske det er meningen med værket. Noget er blevet væk. Døden er med i tankerne, kunstnerens død, ens egen død. Hele udstillingen fremkalder lignende uklare, men interessante tanker og følelser, der af og til bliver stærkt emotionelle, og det er det gode ved denne udstilling. Her er en kunstner, der vil fortælle, udtrykke, søge noget, koste hvad det vil. De 37 værker, hvoraf mange består af flere, er fordelt i de to store lokaler, og de er et samlet personligt udtryk for en tænksom kunstners søgen efter dybden i menneskets tilværelse. Alt hvad vi ser, synes at være ligeværdige dele i denne søgen. Tanker om livet og døden, gru og skønhed, tro og viden balancerer i ustadig ligevægt mod hinanden. Historie og nutidigt nærvær blandes sammen til en kompliceret enhed. Værkernes titler er en vigtig del af det hele og afslører, at hebraisk mytologi optager kunstneren meget. Måske er det på grund af den usentimentale kraft, der indgår i de gamle myter. Jesus, Moses og Pagtens Ark er med i de kryptiske fremstillinger. Kristus optræder i et stort tableau sammen med et gammelt, brunt menneskeskelet, en statuette af Perseus, en moderne buste, Klodshans og Peter Kanin, der har tabt hovedet. Æstetikken er i mange værker aldeles fraværende til fordel for stærkt emotionelle virkemidler. Herunder kan nævnes røntgenfotografier fra nazitiden af dødfødsler, hofteskållignende skulpturer på Pagtens Ark og billeder med stemning af forfald og forrådnelse. De fleste af de mange billedværker, hvoraf mange er akvareller, besidder dog foruden deres tankevækkende indhold stor æstetisk skønhed og livlig energi. Materialevalget er yderst righoldigt og sammensættes utraditionelt. Der er absolut ingen hæmmende regler med her. Hvis man vil det, kan man blive dejligt rystet og eftertænksom ved at færdes blandt Henrik Haves sælsomme kunstværker. Det anbefales de følsomme gemytter blandt publikum at slå et smut ind omkring det lokale, hvor Svend Engelunds landskabsbilleder hænger, idet det vil gøre bilkørslen hjem mere forsvarlig. Leif Bøghkultur@nordjyske.dk Henrik Have: "Twilight Sleep". Kunstbygningen i Vrå. Til 2. november