Bliv en bedre leder på højskole

FOA og Netværkslokomotivet kører lederkurser på Vrå Højskole

FOAs med­lem­mer kan kom­me på ef­ter­ud­dan­nel­se i kom­mu­ni­ka­tion og for­mid­ling på Vrå Høj­sko­le. ar­kiv­fo­to: Hans ravn

FOAs med­lem­mer kan kom­me på ef­ter­ud­dan­nel­se i kom­mu­ni­ka­tion og for­mid­ling på Vrå Høj­sko­le. ar­kiv­fo­to: Hans ravn

VRÅ:Det kan være svært, hvis man pludselig får tildelt en lederfunktion på sin arbejdsplads. Fra den ene dag til den anden skal man til at kommunikere med sine kolleger på en anden måde end før. I sådan en situation kan det være gavnligt med lidt vejledning omkring måden, man formidler på. Vrå Højskole er derfor gået ind i et samarbejde med Netværkslokomotivet i Vejle, FOA i Lillebælt samt FOA i Brønderslev om et lederkursus, som skal hjælpe FOAs medlemmer med at blive bedre til at kommunikere. Fælles for alle FOAs medlemmer er, at de leverer offentlig service. Brug for uddannelse - Kurset henvender sig til mennesker, som får tildelt en form for leder - eller koordineringsfunktion i hverdagen. Det kan være områdeledere eller pedeller, som har en rengøringsstab under sig, det kan være social - og sundhedsassistenter, som pludselig får tillagt nogle vagtplansfunktioner. Mennesker, som har brug for en efteruddannelse, der fokuserer på både den skriftlige og mundtlige formidling, forklarer Vrå Højskoles forstander Pia Schnoor. Højskolen blev i efteråret kontaktet af Netværkslokomotivet, der er et netværk af private og offentlige virksomheder, faglige organisationer og uddannelses institutioner i Vejle Kommune. Højskolen har allerede lærere, som er uddannet til at undervise i formidling. På kurset bliver man blandt andet undervist i at udarbejde beskrivelser og formuleringer, i at fremlægge en præsentation og i IT. Kurserne udbydes 29. til 31. januar og igen fra 26. til 28. februar. Højskolen regner med omkring 12 deltager, og der er endnu et par ledige pladser.