Skolevæsen

- Bliv ved med at stå sammen om jeres faglighed

ÆLDREPLEJE:Hvad er det der foregår i hovedet på lederne, der er ansat i ældreplejen i Rebild Kommune. Først var det Tina Bocher, der skulle ud, det jeg ved, igennem avisen, var årsagen nogle gamle sager, der ikke var taget konsekvens af. Nu er det Karin Lundsgaard der står for ¿ skud ¿. I følge avisen har hun hen over sommeren haft 10 forskellige afløsere og ufaglærte som kollegaer, grunden skulle efter sigende være, at ingen ville arbejde sammen med hende. Det må lederne være bekendt med, uden åbenbart at tage konsekvensen af det i 3 ½ måned, godt gået ledere, det var ikke gået på det private arbejdsmarked, men sådan er det måske at være ansat i det offentlige, det går jo nok, der falder nok ro over det igen. At man så bliver indkaldt til møde uden en dagsorden og helt uforberedt, troede jeg, var noget der foregik under enevælden, men desværre endnu i Rebild Kommune. Jeg var selv tilstede på det faglige møde i Terndrup, og stolt var jeg over at så mange faglige ansatte ville komme frem med deres frustrationer over deres arbejdsforhold og den måde, vores gamle bliver behandlet på i Rebild Kommune. Fagligheden lyste ud af dem, deres glæde og stoltheden ved arbejdet, hvis ellers de kunne få lov og tid til at yde den hjælp, som de er kvalificeret til igennem deres uddannelse. Jeg forstår godt, at mange forlader dette fag, når man ansætter folk lige fra gaden uden nogen form for uddannelse indenfor området. Det ser vi ikke i mange fag. Hvornår har vi for eksempel set chauffør uden kørekort blive ansat eller en mekaniker uden svendebrev? Jeg har ikke noget imod at der bliver ¿snuset¿ lidt til arbejdsområdet, inden uddannelsen bliver taget, men det skal være som ¿føl¿ i en periode og med en uddannelsesaftale koblet på vedkommende. I gjorde det godt på mødet i Terndrup, bliv ved med at stå fast på jeres faglighed og sammen, så vi også fremover kan få elever til området og udviklet den offentlige sektor i en retning, hvor vi kan se os selv i spejlet og sige, at i dag har jeg gjort en forskel og et godt stykke fagligt arbejde for vores medborgere, der havde brug for hjælp. Til slut et lille politisk opråb, kan jeg se i budgettet hvor mange elever indenfor social og sundhedsområdet der vil blive uddannet i 2008, eller hvor mange ekstra udover dimensioneringen, I har jo forhåbentlig læst budskabet fra jeres medarbejdere i ældresektoren.