Bliver dét hverdag?

Når jeg ser i medierne de svigt, der sker i forbindelsen med strejken, ja, så rører det ved mit fags stolthed.

STREJKE:Når jeg ser i medierne de svigt, der sker i forbindelsen med strejken, ja, så rører det ved mit fags stolthed. Jeg vil helst have, at alle får den hjælp, de har behov for. Når jeg kommer til at tænke på hverdagen på sygehusene, på plejehjemmene og i hjemmeplejen, ja, så frygter jeg, om det , vi ser nu, bliver hverdagen om måske 5-10 år. Der er ikke nok, der ønsker at uddanne sig inden for sundhedsområdet, og det er ved at være hverdagskost, at der er få eller ingen ansøgere, til stillingsopslagene. Det er ikke længere så attraktivt at arbejde med pleje og omsorg. Der er nogle steder sendt stillingsopslag til Norge og Tyskland efter sygeplejersker, da nogle afdelinger dagligt er bemandet med personale på overarbejde eller vikar. Jeg ved, det er dygtige mennesker, der bliver ansat, men kan fremtiden blive, at det er en polsk læge og en tysk sygeplejerske, der går stuegang? Jeg er glad for mine udenlandske kolleger, men som ældre dansk patient kan det være svært at få det hele med. Endvidere giver det ekstra arbejde for næste sygeplejerske, da hun må følge op på tvivlstilfældene. Man kan også frygte, at mange patienter ikke får de nødvendige informationer med ekstra indlæggelser eller behandling til følge. Jeg tænker, når der bliver sagt: "Meget ville kunne løse sig, hvis sygeplejerskerne vil gå på fuld tid, da man mener, sygeplejersker på deltid arbejder som vikar, når de har fri." Jeg er ikke på fuld tid, da jeg ønsker at bruge min tid på familien. Der er andre sygeplejersker, jeg kender, der har det på samme måde. Jeg synes, det er godt, at der inden for det offentlige såvel som det private er mulighed for deltid. Jeg mener ikke, det alene løses ved, at sygeplejerskerne kommer på fuldtid, idet der i det daglige mangler hænder. Opgaverne er blevet flere, mere skal dokumenteres, flere patienter skal behandles på kortere tid, og personalenormeringen er de senere år reduceret. Det må gøres mere attraktivt at vælge plejesektoren som arbejdsplads.

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk