Lokalpolitik

Bliver ikke råd til udskejelser, men udsigt til nye investeriger

Sæby-budget lever op til aftalen mellem regeringen og KL og betegees som godt og realistisk af borgmesteren

SÆBY:Der bliver ikke råd til udskejelser for Sæby Kommune hverken næste år eller i 2004. Men der er dog udsigt til, at der kan tages nye anlægsaktiviteter op i 2004. Det fremgik af de bemærkninger, borgmester Folmer Hansen (V) fremsatte på byrådsmødet i aftes forud for vedtagelsen af 2003-budgettet. Han betegnede det som både godt og realistisk. Med det budget, der blev vedtaget, efterlever Sæby Kommune regeringens skattestop-dekret. Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at kommunernes vækstramme i serviceudgifterne næste år højst må være på 0,7 procent. Serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter med løn, drift og statsrefusioner fratrukket nettodriftsudgifter til overførsler, udgifter på det brugerfinansierede område og nettodriftsudgifter på områder med delt finansiering/grundtakster. Opfordring I forhold til rammen på de 0,7 procent viser Sæby Kommunes 2003-budget en mindrebudgettering på 1,2 mio. Budgettet lever altså mere end op til aftalen mellem regeringen og KL. - Regeringen har allerede udmeldt, at vækstrammen for 2004 kun bliver på 0,5 procent, så der bliver ikke flere penge til drift at gøre godt med fremover, fastslog borgmesteren. Det opfordrer jeg udvalgene til at holde sig for øje. - Godt budget Folmer Hansen tøvede dog ikke med at betegne 2003-budgettet som godt og var overbevist om, at byrådet også vil kunne holde det, når der fastholdes en stram styring. Han udtrykte samtidig tilfredshed med hele budgetprocessen. - I forhold til indeværende år bliver der næste år tale om en udvidelse af den samlede drifts-budgetramme på 22 mio. kr. inklusiv løn- og prisstigninger, tilføjede borgmesteren. Samtidig er det lykkedess at få lavet et fint anlægsbudget, der for det skattefiannsierede område stort set finansieres uden optagelse af lån. Anlægsbudgettet for det skattefinansiserede område er næste år på 17,7 mio. kr. og for det brugfinansierede område på 17,9 mio. kr. På budgettet regnes der med en låneoptagelse på 16,2 mio. kr. til finansiering af aflægsarbejder inden for kloakforsyningen, der er brugerfinansieret. På det skattefinansiserede anlægsbudget er der kun regnet med optagelse af et lån på 2,4 mio. kr. som 40 procent af det beløb på seks mio. kr, der er afsat til investeringer i skolebyggeri- og -renovering. Linie videreføres - Selvom vi allerede nu kan se, at der også i 2004 bliver tale om en stram styring er der der dog heldigvis udsigt til, at vi i 2004 kan tage nye anlægsaktivieter op, glædede borgmesteren sig. Han fastslog samtidig, at 2003-budgetforslaget set under et en videreførelse af den linie, der har været gældende de sidste tre-fire år med en forbedret likviditet og afvikling af gæld til følge. - Det har vi også brug for., fastslog Folmer Hansen.