Lokalpolitik

Bliver strøm og varme dyrere for forbrugerne?

Er markedet gennemreguleret eller skal forbrugerne indstille sig på prisstigninger?

FREDERIKSHAVN:Bliver det dyrere at varme huset op og tænde kontakten, hvis DONG eller Vattenfall overtager forsyningsselskaberne i Frederikshavn? Går den lokale indflydelse fløjten? Det vil forbrugerne gerne have svar på, og det vil byrådsmedlemmerne også, før de træffer endelig beslutning om salg, Kommunen har bestilt en redegørelse fra firmaet Lett Advokaterne og onsdag fremlagde borgmester Erik Sørensen (S) et notat udarbejdet af advokat Jacob Christiansen fra firmaet om de risici, der følger af et salg. Lett Advokaterne peger på, at el- og fjernvarmemarkedet er gennemreguleret, men at praksis viser, at forbrugerne alligevel kan blive udsat for prisstigninger ved privatisering. For eksempel i København, hvor DONG Energy har sat målerlejen op med 440 procent efter overtagelse af den kommunale el-forsyning. Den sag ender muligvis i retten, for DONG står fast på prisstigningen. Notatet fra Lett advokaterne giver ikke noget entydigt svar på forbrugernes og politikernes spørgsmål. Borgmesterens konklusion af notatet på byrådsmødet var, at risikoen for højere forbrugsafgifter i hvert fald ikke er det, der skal afholde kommunen fra at sælge forsyningsselskaberne. Fordi markedet er gennemreguleret. Andre vil formentlig nå til en modsat konklusion. Vi har samlet nogle af hovedpunkterne i notatet om prisdannelse og forbrugerindflydelse i to faktaboksene ved den artikel.