Aalborg

Bliver vi løbet over ende?

NORDJYLLAND:Centraliseringer og nærhedsprincippet kan naturligvis ikke altid forenes. Inden for sygehussektoren har vi brug for ekspertise inden for rimelige afstande. Det skaber tryghed og giver tillid. Derfor må vi som sygehuse tænke på især Hjørring og Aalborg, fordi de i dag er veldrevne og rummer et kvalificeret antal funktioner. Uanset hvilke regionsdannelser, man når frem til, må vi sikre en fortsat forbedring af sygehusvæsenet i Nordjylland. Hvis ikke vi her i Nordjylland selv slår et slag for, at vi både kan og vil, ja, så kan vi let blive løbet over ende, og det er måske det, der er ved at ske inden for netop sygehussektoren. Derfor er det vigtigt, at vi her i valgkampagnen får udmeldinger fra de forskellige partier om, hvordan de forholder sig til den ovennævnte problematik, hvor vi står i fare for at måtte afgive ledelse og dermed også beslutninger til Midtjylland. Det kan næppe være i borgernes interesse.