Trafikulykker

Blodbadet der blev borte

Antallet af trafikdræbte på motorvejene vil stige dramatisk var et af de mere dystre budskaber, da det blev besluttet at hæve hastigheden fra de daværende 110 km/t til 130 km/t.

De danske motorveje er slet ikke bygget til så høje hastigheder og derfor forringes trafiksikkerheden var et andet. Men har de dystre profetier så holdt vand. Førte de ændrede hastighedsgrænser flere trafikdrab på de danske motorveje med sig. Blev det generelt farligere at køre på de veje, der altid har været de mest sikre. Sådan ser det ikke ud, hvis man kigger på tallene, sådan som formanden for Færdselssikkerhedskommissionen, Karsten Nonbo, (V) har gjort dem op. Nonbos opgørelse viser, at kun fire er dræbt på motorvejene i år imod 33 omkomne sidste år. Det er naturligvis ikke helt rigtigt sådan at sammenligne et halvt års opgørelsen med et års opgørelse. Men det giver da et fingerpeg om, at det ikke kom til at gå så galt, som mange spåede inden ændringerne. Det skal også erkendes, at det er meget tidligt at drage alt for håndfaste konklusioner - og så på en ganske uofficiel optælling - på, om det blev farligere eller det modsatte at køre på de danske motorveje efter hastighedsgrænserne blev hævet. Men alligevel - den uofficielle optælling viser da, at det skal gå meget galt i de kommende måneder, hvis antallet af trafikdræbte skal nå op i nærheden af sidste års. Øget politiindsats på motorvejene har også haft effekt. Naturligvis. Alligevel er det bemærkelsesværdigt, at de danske bilister nu generelt følger hastighedsgrænserne - i hvert fald på motorvejene. Hvorfor. Nok fordi de nu synes rimelige og fornuftige. Den fornuft vil givet også være til stede, hvis hastighedsgrænserne på de veje, hvor det forekommer åbenbart urimeligt at skulle holde sig på 80 km/t reguleres. For de ændrede hastighedsgrænser på motorvejen har om ikke andet vist, at danske bilister både er lovlydige og gerne holder fartgrænserne - vel at mærke, når det giver mening. Det betyder så også, at ingen formentlig vil fare i harnisk, hvis hastighedsgrænsen ved skoler, børnehaver og flere andre rigtigt farlige steder blev sat endnu længere ned end tilfældet er i dag. For det er der mening i.