Hospitaler

Blodpropper køres til Aalborg

NORDJYLLAND:Fremover vil nordjyder, der bliver ramt af en blodprop i hjertet, blive kørt direkte til Aalborg Sygehus i stedet for som hidtil det nærmeste sygehus. Flere undersøgelser har netop vist, at det for patienter med en stor blodprop i hjertet er af afgørende betydning hurtigt at få fjernet blodproppen og dermed genetableret blodforsyningen til hjertet. Hidtil er nordjyder med en blodprop i hjertet altid blevet kørt til nærmeste sygehus, hvorfra de er overført til hjertecentret på Aalborg Sygehus. Dermed går kostbare minutter ofte tabt. Derfor har amtets sundhedsudvalg nu sagt god for en løsning, så ambulancen kører patienten direkte til Aalborg Sygehus. Men før planen kan gennemføres i fuld udstrækning, skal der oprettes en telemedicinsk enhed på Hjertecenter Aalborg samt anskaffes det nødvendige udstyr. Desuden skal personalet - blandt andet Falck-redderne - uddannes til at tage sig af patienten i ambulancen undervejs til Aalborg. Derfor kommer den nye behandling af blodproppatienter til at at forløbe i to etaper. I overgangsperioden, som starter 1. oktober i år og varer til midten af 2006, vil patienten stadig blive transporteret til nærmeste sygehus, hvor en sygeplejerske stiger på ambulancen, som straks fortsætter til Hjertecenter Aalborg. I mellemtiden har en læge i Aalborg taget stilling til blodproppens størrelse på grundlag af en elektronisk overført måling af hjerteaktiviteten, som redderen har foretaget i ambulancen. Når redderne næste sommer har fået uddannelse i at give smertelindrende behandling, kører ambulancen direkte til Aalborg hvis lægen vurderer, at der er tale om en stor blodprop.