Blodtud til giftindsats

VK-REGERING:I årevis har eksperter gjort den tidligere regering opmærksom på problemerne med sprøjtegiftes forurening af grundvandet og naturen. Trods utallige advarsler fra forskere og vandværker, har skiftende V-miljøministres indsats på dette område været helt utilstrækkelig. Det har Socialdemokraterne hele tiden ment og påpeget. Og i midten af december slår rigsrevisionen og statsrevisorerne det også fast i en netop udgivet beretning. Statsrevisorerne kritiserer i skarpe vendinger den tidligere regering for slet ikke at have gjort nok i for at forebygge nedsivning af sprøjtegifte til grundvandet. Det er en blodtud til VK-regeringens giftindsats. Som svar på kritikken har Venstre beklaget, at forbruget af sprøjtegifte har været for højt i deres regeringstid, og begrundet fejlen med, at landbruget ikke frivilligt har reduceret brugen af sprøjtemidler. I 10 år har skiftende miljøministre i VK-regeringen haft alle muligheder for at iværksætte tiltag, der kunne nedsætte landbrugets brug af sprøjtgift. Men intet er blevet gjort ud over at læne sig tilbage og håbe på, at landbruget af sig selv ville begrænse forbruget. Det er dybt pinligt og en hån mod alle de danskere, hvis drikkevand er blevet forurenet på grund af den manglende indsats. Den nuværende regering har derimod allerede sat flere initiativer i gang for at sikre rent drikkevand. Vi har blandt andet afsat 20 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at etablere boringsnære beskyttelseszoner. Desuden iværksættes en kontrolordning for at sikre at landmændenes sprøjteudstyr bliver synet regelmæssigt, så landbrugets brug af pesticider sker på korrekt og forsvarlig måde. Endvidere har vi også taget initiativ til omlægning af pesticidafgifterne, mere skovrejsning, samt en målsætning om fordobling af det økologiske landbrugsareal. Tilsammen skal initiativerne rette op på ti års mangelfuld indsats for at sikre danskerne rent drikkevand. Socialdemokraterne arbejder hårdt for at sikre danskernes drikkevand.