Lokalpolitik

Blød landing i sag om husnumre

FREDERIKSHAVN:Den enkelte grundejer har pligt til at sørge for at hans eller hendes hus er korrekt forsynet med husnummer. Det gælder private grundejere såvel som kommunen. Det fastslog borgmester Erik Sørensen (S) og lovede i samme åndedrag at tilse, at kommunen sørger for at holde sin sti ren og afmærke kommunale ejendomme med korrekt nummerering. Byrådsmedlem Knud Wilson (DF) havde rejst sagen og stillede på mandagens byrådsmøde spørgsmål om forvaltningen rolle i sagen, der tidligere har været drøftet i byrådet. Wilson stillede sig dog tilfreds med borgemsterens forsikring om, at der nu vil blive fulgt op og tjekket om de kommunale ejendomme er korrekt afmærket med husnumre.