Lokalpolitik

Blød landing om vej til Skagen

I realiteten har Indenrigsministeriet - trods en tidligere afvisning - sagt god for, at arbejdet med at udbygge vejen mellem Ålbæk og Skagen bliver sat i gang i år. Flere amtspolitikere finder dog ikke, at Indenrigsministeriets svar er alt for klart.

Formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V) ser en opgave i at overbevise både Indenrigs- og Trafikministeriet om, at det er et samlet projekt, som amtet arbejder på at få gennemført over de kommende år. - Jeg er tilfreds med, at det ser ud til, at vi har fået accept af den del af arbejdet, der var planlagt til i år. Men jeg mener, at vi skal overbevise Trafikministeriet om, at det er et samlet projekt fra Aalborg til Skagen, vi mener skal gennemføres. Blandt andet har vi jo fået lavet en VVM-redegørelse, der muliggør udbygningen, siger Niels Kristian Kirketerp. Den samlede udgift i år bliver på 6,4 millioner kroner. Der er tale om arbejde på en vejstrækning på halvanden kilometer ved Hulsig. Samlet bliver der i de kommende år tale om et projekt til omkring 40 millioner kroner. Kort før jul meddelte Indenrigsministeriet, at det ikke kunne godkende den del af amtets budget for 2005, der omfattede udbyning af vejen til Skagen. Det har amtsborgmester Orla Hav (S) skriftligt protesteret over, og det nordjyske folketingsmedlem Jens Chr. Larsen (V), der også er medlem af amtsrådet, rejste sammen med sin partifælle Svend Heiselberg sagen over for indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V). I går kom svaret fra indenrigsministeriet. Her skriver ministeriet, at såfremt der er tale om flere delprojekter, hvoraf den del, der skal laves i 2005, ikke har sammenhæg med de øvrige projekter, så er ministeriet positivt indstillet. I sit brev skriver Indenrigsministeriet desuden, at den første del af opgaven ikke nødvendigvis forudsætter gennemførelse af det samlede overordnede projekt, der vil strække sig ind i 2007, hvor vejen overgår til at være ejet af staten. Til spørgsmålet om, hvorvidt det kan tolkes sådan, at der kan blive problemer med at få godkendt de kommende etaper, siger Jens Chr. Larsen: - Nej sådan mener jeg ikke, at det kan udlægges. Jeg opfatter det som grønt lys for udbygningen af vejen. Det kan sættes i gang nu, og det er jeg meget tilfreds med. Den socialdemokratiske næstformand i amtet udvalg for teknik og miljø Henrik Ringbæk Madsen, siger at han betraget ministeriet svar som en blød landing. - Den første del af opgaven, som skal laves i år, kan man betragte isoleret som en forbedring af trafiksikkerheden. Vi må for den del af projekter, der ligger i 2006 og 2007, tage en snak med Trafikministeriet. Men det er vigtigt at få opgaven lavet. I syv-otte år har udbygningen været med i amtets planlægning, siger Henrik Ringbæk Madsen. Også Skagen Kommune har henvendt sig til Indenrigsministeriet vedrørende vejudbygningen. Kommunen har bl.a. peget på, at vejudbygningen er blevet ekstra vigtig efter lukningen af sygehuset i Skagen, og fremkommelighed på vejen nu kan være et spørgsmål om liv eller død.