Slagterier

Bløde værdier giver mindre sygefravær

HJØRRING:- Egon er en rigtig god mand for Hjørring. Sådan begyndte formanden for Hjørring Erhvervsråd, Arne Nielsen, sin begrundelse for, at fabrikschef Egon Oldenburg, Danish Crown, skulle hædres med foreningens årlige Initiativpris. Begrundelserne var mange og lange - og fyldte faktisk tre tæt beskrevne A-4 sider, som blev læst op, før prismodtageren selv kunne komme til med sin takketale. Der var tre overskrifter på begrundelserne for at give netop Egon Oldenburg Initiativprisen - nemlig engagement i byen, som udmønter sig i en lang række tillidsposter (Erhvervsrådets Forretningsudvalg, golfklubbens bestyrelse, slagteribranchens miljøudvalg, Det Regionale Arbejdsmarkedsudvalg og Hjørring Kommunes Integrationsråd), en god udvikling af Danish Crown i de 24 år, han har stået i spidsen som fabrikschef, og endelig hans håndtering af begrebet "virksomhedernes sociale ansvar". - De seneste tre år er sygefraværet reduceret med fem procent hvert år, ligesom der ikke har været arbejdsnedlæggelser i 4-5 år - hvilket skyldes Egons arbejde med at udvikle de bløde værdier i virksomheden. Og alle medarbejdere, der har mere end et års ansættelse, tilbydes hvert år op til to ugers uddannelse, som ikke behøver relatere sig til medarbejderens arbejdsfunktion. Desuden tager Danish Crown et stort antal langtidsledige, bistandsklienter og nydanskere ind til jobtræning med henblik på fastansættelse. Alle tilbydes op til 18 ugers træning og hele 80 procent af dem, der gennemfører træningen, ender med fast ansættelse i Hjørring, Sæby eller andre afdelinger af Danish Crown. Og så har virksomheden et fuldt udstyret motionsrum, som har 200 tilmeldte medarbejdere, sagde Arne Nielsen bl.a. i sin begrundelse for at uddele prisen til Egon Oldenburg. Danish Crown og Egon Oldenburg modtog Arbejdsformidlingens Pris i december 2002, Hjørring Kommunes Integrationspris i 2001 samt den nyligt uddelte 50+ pris, som TV2 Nord og Dansk Arbejdsgiverforening uddelte som belønning for virksomhedens arbejde med at beholde ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet. Egon Oldenburg slog i sin takketale fast, at de mange fordomme, der hersker omkring stressede og overbelastede slagteriarbejdere ikke har noget på sig. - Det er noget, som læger og journalister, der aldrig har set et slagteri, er de mest kloge til at fortælle om. Men sådan er det ikke, sagde han og lod efterfølgende hæderen sive videre til sine overordnede chefer i Danish Crown, som giver ham meget frie hænder til at drive slagteriet i Hjørring - og til medarbejderne, som han betegnede som gode og positive. - Men gaverne beholder jeg nu selv, sluttede han af.