Bløde værdier på landet

KØBENHAVN:Når en landmand overvejer, om han skal omlægge sin produktion til økologi, er det ikke kun muligheden for at få en merpris for produktet, der tæller. Bløde værdier som hensyn til natur, miljø og dyrevelfærd betyder lige så meget for landmandens beslutning. Det viser et rundspørge blandt 900 landmænd, som offentliggøres i Statistisk Nyt fra Dansk Landbrug. I sammenligning med en tilsvarende undersøgelse sidste år er landmændenes opmærksomhed på natur, miljø og dyrevelfærd i forbindelse med omlægning til økologi vokset markant, mens de nu fokuserer noget mindre på prisen og muligheden for at få tilskud. Svarene tyder på, at danske landmænd har fået større tillid til markedet for økologiske varer, og at økologi er en mere og mere accepteret produktionsform. Det er især de jyske landmænd, der fokuserer mere på de bløde værdier, og disse hensyn er også langt mere udbredt blandt kvæg- og planteavlere end blandt svineproducenterne. For dem er muligheden for en merpris for det økologiske kød af helt afgørende betydning. Mere end 40 procent vægter det som mest vigtigt. Produktionen af økologisk svinekød er under én procent af den samlede produktion. Omlægning til økologi kræver som regel investering i nye stalde, hvilket sandsynligvis - sammen med usikkerhed om markedets størrelse - er afgørende for, at svinebønder er mere optaget af afsætning og priser./ritzau/

Forsiden