Overenskomster

Blødt lønloft er i spil

Bankdirektørers løn på bordet i absolut slutspurt

KØBENHAVN:Et blødt loft over bankdirektørers løn er på bordet i den absolutte slutspurt af bankforhandlingerne i Økonomi- og Erhvervsministeriet, erfarer Ritzau. Socialdemokraternes har krævet et hårdt loft over bankdirektørlønninger på 2,5 millioner kroner, hvis banken vil have del i de låneordninger, som politikerne er ved at forhandle på plads. Det har regeringen været skeptisk over for. Nu overvejer forhandlerne et forslag om at lave et blødt lønloft, hvor politikerne ikke forbyder høje millionlønninger, men i stedet økonomisk tilskynder bankbestyrelserne til at holde igen. Det kan ske ved, at bankerne stadig frit kan vælge, hvor meget de vil give deres direktører i løn, men kun løn op til et vist niveau skal give skattefradrag i regnskabet. Dansk Folkeparti er ikke afvisende over for tanken. - Det er jo en model, som man har brugt i andre lande. Jeg tror, USA har noget lignende, uden at vi umiddelbart bare kan kopiere det. Så det er selvfølgelig tanker, der er gjort rundt omkring og jo også ting, der sagtens kan indgå i vores overvejelser. I hvilket omfang det så gør det, og hvordan det så lander, det må vi se, når det bliver færdigt, siger partiets fiansnordfører Kristian Thulesen Dahl. Tanken med modellen er, at hvis der ikke gives skattefradrag for hele lønudgiften, så bidrager skatteyderne ikke til direktørernes lønninger ud over et vist niveau. Højere lønninger vil derimod belaste bankerne overskud - og dermed aktionærerne - hårdere end bankens øvrige driftsomkostninger, som der gives fradrag for i skatteregnskabet. Grådighed bekæmpes Kristian Thulesen Dahl deler Socialdemokraternes erklærede ambition om at bekæmpe "grådighed" i banksektoren, men ser problemer i et hårdt lønloft bestemt af politikerne. - Skal vi gå ind og lægge et decideret loft på lønnen, så har jeg sagt: Hvorfor er det så, at det loft skal være højere end statsministerens løn? Det illustrerer lidt vanskeligheden ved at gå ind og lave sådan et loft - uanset hvor sympatisk sådan et forslag kan være, siger han. Dansk Folkeparti har fra begyndelsen rettet blikket mod bankdirektørers aktieoptioner, og parterne er teknisk parat til at lave en aftale, siger Kristian Thulesen Dahl. Hvis der er politisk flertal for det. Knaster skal høvles af Forhandlingerne om bankpakken tager udgangspunkt i den model, som regeringen har lagt på bordet. Ifølge Ritzaus oplysninger er uenigheden om selve indholdet - ud over lønspørgsmålet - til at overskue. Omend der stadig er knaster at høvle af og bunker af spørgsmål i de teknisk komplicerede forhandlinger. Ifølge TV2 er parterne tæt på at være enige om, at bankpakken bliver på i alt 100 milliarder kroner - et tal, der fra starten har været nævnt som en mulighed. Bankerne skal angiveligt have lov til at låne 75 milliarder kroner, mens de resterende 25 milliarder kroner reserveres til realkreditinstitutterne. Desuden bliver der tale om differentieret rente, som det også har været fremme. Det vil sige, der vil være forskel på renten for de sunde og usunde banker. I gennemsnit kommer renten til at ligge på omkring fem procent, oplyser TV2. Det er to procent højere end nationalbankens rente på tre procent. Pakken kommer til at løbe i tre år. Den store knast i slutspurten er lønspørgsmålet. Forhandlingerne ventes at fortsætte ind i weekenden. /ritzau/