EMNER

Blokade mod Hals Hotel

Hotellet valgte andet fagforbund end RBF Nordjylland

HALS:Fagforeningen, RBF Nordjylland, har indledt blokade mod Hals Hotel og Bowlingcenter for alle sine medlemmer. Faglig sekretær, Helle Libak, bekræfter, at RBFs medlemmer ikke må tage/søge arbejde på steder der er blokaderamt. I Hals Avis står der derfor i en annonce, at RBF Nordjylland forgæves har forsøgt at få en overenskomst, og henviser i stedet medlemmerne til to andre lokale restaurationsvirksomheder. Det sker på baggrund af en tidligere henvendelse fra medlemmer, der ikke mere er ansat på Hals Hotel. Hals Hotel har valgt at indgå overenskomst med RAF 2000 og Kristelig Fagforening, og her mener Hals Hotel, at der gives lige så gode forhold hos de ansatte, og at man overholder reglerne. Der er fem fuldtidsansatte på Hals Hotel. Resten er timelønnede. - I RBF går vi kun ind i en sag, når vi får en henvendelse. Her drejede sagen sig om løn og pension, og vi skal sørge for at vores medlemmer, der dækker hele spektret indenfor branchen, ikke får forringede vilkår at arbejde under, siger Helle Libak. På Hals Hotel ønsker man ikke at udtale sig, da man ikke har mere med sagen at gøre, og al videre kommunikation foregår gennem RAF 2000 og Kristelig Fagforening. RAF 2000 bekræfter, at deres overenskomst ligner alle andre og er tilpasset branchen.