EMNER

Blokade og røde faner ved krematoriet

Blokadevagter i Hjørring vil stoppe assistents ligafbrænding

NORDJYLLAND:Fra i dag er der SID-blokade ved krematoriet i Hjørring. - Jeg har jo meldt ud, at vi i SiD overhovedet ikke vil forhindre bisættelser eller helt vanskeliggøre jordbegravelser. Men blev der strøget en tændstik i krematoriet, og dermed overtaget konfliktramt arbejde, så ville vi med det samme sætte ind. Og det gør vi nu, for de kunne jo alligevel ikke dy sig på krematoriet i Hjørring, lød det i aftes fra faglig sekretær i SiD Hjørring, Carsten Andersen. Han og holdvis fem til 10 konfliktramte SiD-medlemmer besluttede i går, at de i onsdag morgen kl. seks ville troppe op ved bagindgangen til krematoriet, efter at Carsten Andersen har erfaret, at der trods advarslerne faktisk er blevet foretaget ligbrændinger. Blokaden sker altså ikke foran kapellet, men ved indgangen, hvor rustvognene normalt afleverer de døde til den sidste opbevaring. - Det har været op til kirkegårdsleder Allan Vest selv, om han ville optrappe konflikten. Men jeg så ved selvsyn mandag morgen, at kirkegårdsassistent Bent Pedersen var i fuld gang med arbejdet. Jeg tænkte natten til mandag, at de nok ikke kunne lade være, så jeg stod ud af min seng, og ved seks-tiden var fyret i gang, påpeger Carsten Andersen og tilføjer: - Dét SiD-medlem, der inden konflikten forestod krematoriearbejdet, var senere mandag på kirkegården i "andet ærinde", og også han så assistenten i gang med kremering, og spurgte ham: "hvad har du egentlig gang i". Dog påpeger Carsten Andersen, at blokadevagterne primært er de berørte graverassistenter fra landsbykirkegårdene, og ikke de seks, som er ramt af sympatikonflikten ved Hjørring Kirkegård, da SiD Hjørring ikke ønsker at gøre konflikten personlig. På et møde i aftes i Sct. Catharinæ Menighedsråd, som Hjørring Kirkegård hører under, informerede menighedsrådsformand Per Trondal medlemmerne om konfliktens nye drejning. Han mener, at det godt kan blive en lang konflikt, da han ikke tror på et politisk indgreb: - Men religion, tro og kirke bør have en særstilling. Og jeg håber på en løsning. Men jeg har i dag skrevet til Kirkeministeriet for at få klarhed over, hvad vi skal gøre, når kølekapaciteten er opbrugt. Men det blev enstemmigt vedtaget, at Sct. Cathrinæ Sogn dækker alle eventuelle udgifter ved ekstrakørsel af døde til krematoriet i Aalborg. Og kirkegårdsleder Allan Vest havde kun denne kommentar: - Nå, jeg troede egentlig SiD ville være dukket op i dag. Men de skal være velkomne - vi er der ikke onsdag.