Blokhusprojekt i modvind

BLOKHUS:De har allerede fået et sømærke til byen. Nu planlægger en gruppe ildsjæle i fælles fodslaw med Jammerbugt Kommune at bygge en servicebygning på stranden. Den skal have tidssvarende toiletter og badefaciliteter samt kiosk og strandcafé, hvor der skal være åbent hele året. Bygningen skal afløse den nuværende strandkiosk, som har haft sine velmagtsdage. Men projektet som arkitekt Jørgen Ussing ser det, kan ikke godkendes af miljømyndighederne. Problemet er, at den nye bygning har et stort vindue ud mod vest, så folk kan sidde og nyde en kop kaffe, mens de betragter havet, selv når det er vinter. Desuden er der lagt op til, at der skal være et udhæng på omkring en meter rundt om bygningen. Og den går ikke, mener Miljøcenter Aalborg. Det er nemlig vigtigt, at den nye bygning holder sig på de 190 kvadratmeter, som den nuværende bygning er. Og udhænget vil gøre byggeriet større, lyder vurderingen fra Miljøcenter Aalborg. – På tværs af alle partier i Folketinget er der enighed om, at vi ikke vil have en masse nyt byggeri ude i første klitrække, og hvis de projekter man kommer med til os, er noget, der gør, at det fylder mere ude i første klitrække, skal man forvente et nej fra vores side, siger direktør Jes Lunde. - Det skal se flot ud Men hos ildsjælene er det arkitektonisk vigtigt, at der netop laves udhæng, primært fordi det vil harmonere med gruppens andet store projekt, en kopi af den gamle redningsstation fra 1852, som opføres øst for den nuværende strandkiosk. – Det skal se flot ud, den strand her har besøg af cirka en million mennesker om året, og så er det jo ikke helt ligegyldigt, hvordan vi tager os ud, siger en af ildsjælene, Erik Boll og fortsætter. – Vi vil ikke ødelægge naturen, tværtimod, det er den her natur, vi er glade for, og den vil vi meget gerne beskytte. Men vi vil også gerne kunne anvende den, og jeg synes ikke, vi er miljøvandaler eller noget lignende. Redningsstationen ventes færdig næste år. Pengene er skænket af en fond, desuden lykkedes det ved en folkefest i september sidste år at rejse en halv million kroner. Og Erik Boll er også fortrøstningsfuld med hensyn til de kommunale tilladelser, som han forventer er på plads umiddelbart efter sommerferien.