Blomster er i vejen for fjordkrydsning

Den langstilkede filtrose er ifølge Skov- og Naturstyrelsen en akut truet blomst. Den kan sammen med andre sjældne planter, frøer og insekter for alvor komme i vejen for en ny forbindelse over Limfjorden.

Danmarks Naturfredningsforening vil nu overveje, om konstateringen af flere sjældne planter og dyr på Egholm kan begrunde en fredningssag. Det er en naturinteresseret beboer på Egholm, der kan sætte en stopper for planerne om en linjeføring over Egholm. Den løsning tegner til at blive den mest sandsynlige linjeføring for en tredje forbindelse over Limfjorden. Efter at Danmarks Naturfredningsforening forgæves på øen har ledt efter truede dyr og planer, der evetuelt kunne begrunde en fredningssag, så har Lars Skall Sørensen, taget sagen i egen hånd. Bl.a. har han ved sin bopæl på Egholm fundet strandtudsen, der ifølge Skov- og Naturstyrelsens liste kræver særlige hensyn. Mere interessante er måske insektet bred vandkalv, der på Skov- og Naturstyrelsens liste har en højere priotet i kraft af betegnelsen: Akut truet. Lars Skall Sørensen har også set den sjældne løgfrø, og han kan opremse flere truede planter. Danmarks Naturfredningforenings samrådsformand i Nordjylland, Thokild Kjeldsen, har tidligere sagt, at der næppe var grundlag for en fredningsag. - Men de ny fund på Egholm kan ændre vores vurdering. Det må vi hurtigst muligt se nærmere på, siger Thorkild Kjeldsen. Lars Skall Sørensen vil overlade sit materiale til naturfredningsforeningen. - Det har før været omtalt, at der ikke er noget at frede på Egholm. Det er ikke sandt. Jeg er ikke biolog, men blot almindelig tømrersvend, men det er lykkedes mig at opspore flere truede dyr og planter, siger Lars Skall Sørensen. Han siger, at der findes endnu flere truede dyr og planter. Nogle har han endnu ikke endelig artsbestemt, og nogle er han kede af at omtale, netop fordi det er truede planter og dyr. Naturfredningsforeningens mulighed for at rejse fredningssager har på det seneste givet en del debat, og det får Thorkild Kjeldsen til at understrege: - Vi vil ikke rejse en sag for blot at chikanere planen om en ny Limfjordsforbindelse. Jeg mener altid, at vi overvejer det grundigt, inden vi rejser en fredningssag, og det vil vi også gøre her. Samtidig understreger han dog, at en ny Limfjordsforbindelse nøje vil blive fulgt af naturfredningsforeningen f.eks., hvis der omkring Østerådalen i Aalborg og andre naturområder skal gives dispensationer fra naturbeskyttelsesloven.