EMNER

Bo er ude i kulden

Tidligere havde entreprenør Bo Andersen masser af arbejde for kommunen, men nu er han nærmest ude af det gode selskab

Entreprenør Bo Andersen konstaterer, at han det seneste år ikke har udført opgaver for Frederikshavn Kommune.Foto: Kim Dahl Hansen
@$ID/NormalParagraphStyle:

Entreprenør Bo Andersen konstaterer, at han det seneste år ikke har udført opgaver for Frederikshavn Kommune.Foto: Kim Dahl Hansen @$ID/NormalParagraphStyle:

Entreprenør Bo Nedergaard Andersen har sin virksomhed beliggende på Merkurvej i Sæby, og tidligere var en af hans store kunder den daværende Sæby Kommune. 25 procent af den årlige indkomst kom således fra arbejde, der var bestilt af kommunen. Siden kom kommunesammenlægningen, magten flyttede til Frederikshavn, og så gik det ellers stærkt ned ad bakke med hensyn til henvendelserne og opgaverne fra kommunen. - I det seneste år har jeg ikke fået opgaver fra Frederikshavn Kommune. Jeg har henvendt mig flere gange, men enten får jeg ikke svar på mine mails, eller også får at jeg at vide, at de ikke har tid, siger Bo Andersen, der ikke ønsker, at der skal rulle nogle "kommunale hoveder" på denne sag. - Jeg ønsker en dialog med kommunen, hvor vi sammen kan finde en mere retfærdig måde at fordele opgaverne på, siger Bo Andersen, der i de seneste dage fået mange henvendelser fra andre i branchen, der også søger efter en mere retfærdighed i fordeling af opgaver. Som tidligere nævnt i NORDJYSKE går kritikken på, at det er ganske få virksomheder, der får hovedparten af opgaverne, når kommunen for eksempel skal have lavet veje, ordnet kloakker eller ryddet sne. - Jeg synes, det var et godt initiativ, da Brian Pedersen (formand for teknisk udvalg, red) inviterede til det møde i mandags. Men jeg synes, det var lidt ærgerligt at så mange af mine kollegaer valgte at være tavse. Der er en lang tradition i denne branche for at tie stille, fordi man er bange for at miste de opgaver, man har for kommunen, siger Bo Andersen. Og måske er der allerede håb forude. Bo Andersen er nemlig blevet indkaldt til et møde hos Frederikshavn Kommune, og uden at vide hvad mødet går ud på, har han en god fornemmelse. - Jeg håber, mødet bliver et startskud til, at parterne begynder at snakke sammen. Lad os nu bare erkende, at vi har en fælles opgave, der skal løses, siger Bo Andersen.