Bod og bøder

Børnepasning 10. september 2002 08:00

Under socialforvaltningen er der ansat 1373 pædagoger og pædagogmedhjælpere i vuggestuer, børnehaver og fritidcentre. Tallet indeholder også et mindre antal køkkenassistenter og lignende personale. På skoleområdet er der cirka 1800 lærerstillinger og 962 fuldtidsstillinger i skolefritidsordningerne - det vil sige pædagoger og pædagogmedhjælpere. En del af lærerne kan ikke strejke, fordi de er tjenestemandsansatte. Gør de det alligevel, kan hver enkelt blive idømt en bøde for tjensteforseelse i Tjenestemandsretten. Bøden ligger typisk på omkring 600-700 kr. om dagen. De kommunalt ansatte lærere bliver ligesom pædagogerne idømt en bod, der er en kollektiv sanktion. Den ligger typisk på cirka 400 kr. om dagen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...