Børnepasning

Bod og bøder

Under socialforvaltningen er der ansat 1373 pædagoger og pædagogmedhjælpere i vuggestuer, børnehaver og fritidcentre. Tallet indeholder også et mindre antal køkkenassistenter og lignende personale. På skoleområdet er der cirka 1800 lærerstillinger og 962 fuldtidsstillinger i skolefritidsordningerne - det vil sige pædagoger og pædagogmedhjælpere. En del af lærerne kan ikke strejke, fordi de er tjenestemandsansatte. Gør de det alligevel, kan hver enkelt blive idømt en bøde for tjensteforseelse i Tjenestemandsretten. Bøden ligger typisk på omkring 600-700 kr. om dagen. De kommunalt ansatte lærere bliver ligesom pædagogerne idømt en bod, der er en kollektiv sanktion. Den ligger typisk på cirka 400 kr. om dagen.