Gjøl

Boder og spidstegt gris til torvemarked

GJØL:Sammen med brugsen inviterer Gjøl Borger- og Erhvervsforening lørdag til torvemarked . Arrangørerne håber, at det kan blive en fast tradition med marked på torvet på Gjøl hvert år i maj. Der er lagt op til en gentagelse af sidste års marked med masse af boder og loppemarked, og så bliver der serveret spidstegt gris. Det var også under sidste års torvemarked, at skulpturen på torvet ,som Spar Nord havde skænket for en smuk renovering af torvet, blev afsløret.