Retspleje

BOE frikendt for at ødelægge dræn

Gårdejer hævder, at hans dræn er ødelagt af kabel

BRØNDERSLEV:Brønderslev og Oplands Elforsyning er blevet frikendt for at have ødelagt drænledninger på en ejendom ved Poulstrup. Retten i Brønderslev har afsagt dom i den 11 år gamle sag. BOE nedlagde i 1994 et kabel langs Tollestrupvej, og dette kabel blev lagt ind over markerne tæt på et markskel. Gårdejeren mener, at der er sket skader på hans drænledninger. Ingeniør Ib Maagaard og drænmester Børge Christiansen har foretaget syn og skøn, ligesom planteavlskonsulent Poul Madsen har været inde i billedet for at drøfte situationen. Gårdejeren var i 1992 ude for en stærkstrømsulykke, og den blev BOE dømt ansvarlig for, og derfor har han forbudt BOE at færdes på hans arealer uden tilladelse. Under sagen har gårdejeren forklaret, at han - hvis han var blevet spurgt - havde han modsat sig kabellægning på hans ejendom. Ifølge gårdejeren ville det kræve 100 meter kabel at lægge kabel uden om hans ejendom. Gårdejeren er af den opfattelse, at kabelploven har skubbet drænrørene til side. Under hele sagen har BOE afvist at have skadet drænrørene, og retten læner sig blandt andet til BOE-medarbejderes forklaring. BOE har også fastslået, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt, og det støttes af syns- og skønsmændene. Dommer Karsten Juul-Dam mener også, at BOE ikke kan drages til ansvar, og han mener også, at kravet er forældet. Gårdejeren havde krævet en erstatning på 34.000 kr. Dels til dækning af udgifterne til ny dræning, dels til dækning af afgrødetab. Gårdejeren skal betale 16.000 kr. til BOE i sagsomkostninger, men gårdejeren har bebudet, at sagen skal prøves ved Vestre Landsret.