Energiselskaber

BOE-ledelse har tjente mange penge til forbrugere

Det var en god idé at beholde aktierne i Elsam og ombytte dem til Dong-aktier. Derved ventes BOE at tjene 400 mio. kr.

Bestyrelsen for Brønderslev og Oplands Elforsyning har gjort klogt i at beholde aktier. 
Foto: Henrik Louis

Bestyrelsen for Brønderslev og Oplands Elforsyning har gjort klogt i at beholde aktier. Foto: Henrik Louis

BRØNDERSLEV:Ledelsen i Brønderslev og Oplands Elforsyning har tjent 400 mio. kr. til forbrugerne ved at have is i maven. BOE beholdt i modsætning til flere andre selskaber, sine Elsam-aktier, der nu ombyttes til Dong-aktier. Erling Andreasen sagde, at han føler, at bestyrelsen og repræsentantskabet gennem aktivt og ansvarligt ejerskab af sine Elsam-aktier har bidraget til etableringen af Danmarks største energiselskab - Dong Energy - og dermed været med til at skabe en konkurrencedygtig dansk virksomhed, der kan medvirke til lang-sigtet konkurrence på energiområdet. Dong Energy har netop 22. maj offentliggjort sit første kvartalsregnskab for 2006, og der forventes allerede nu en opjustering af Dongs resultat for hele året på 1,3 mia. kr. eller samlet 4,3 mia. kr. Med vor aktiebeholdning på 1,16 procent og et forventet udbytte på ca. 40 procent medfører dette en overskudsandel på ca. 20 mio. kr. mod tidligere seks-syv mio. kr. fra Elsam. Udlodder vi 85 procent heraf, idet de 15 procent bruges til inflationssikring m.v., vil dette kunne sænke nettariffen med seks-syv øre/kWh Erling Andreasen oplyste, at det store sønderjyske selskab Sydvest Energi har i sin vision medtaget en nedsættelse af nettariffen med fire øre/kWh. - Så det ser da ganske fornuftigt ud for BOE, sagde Erling Andreasen. - Salg af vore Elsam-aktier til Vattenfall var absolut ikke det jeg helst ønskede, såfremt det var muligt at bevare Elsam/Dong på danske hænder. - Vi kunne derfor enten sælge vore aktier til Dong, ligesom Sydvest Energi gjorde, eller vi kunne konvertere vore aktier til Dong - og jeg er fortsat meget tilfreds med, at vi valgte det sidste. Hermed er grundlaget skabt for etablering af en velkonsolideret og stærk dansk energivirksomhed i et fremtidigt konkurrencepræget energimarked. - Vi kan samtidig være med til at fastholde vores deltagelse i hele ”værdikæden” fra produktion til forbruger, og det tror jeg fortsat på er den bedste reguleringsmekanisme af elpriserne overfor vore forbrugere. - Ved høje produktionsomkostninger, som i 2005 gennem høje oliepriser og CO2-kvoter, som markedet automatisk har reguleret for på markedsprisen, kan vi gennem højere udbytte kompensere herfor gennem regulering af netbetalingen. - Men dette forventer vi først at kunne igangsætte, når vi helt kender værdiændringen i forbindelse med børsintroduktionen i efteråret 2007 eller måske først i 2008. - Vore forbrugere skal nok blive kompenseret med denne regulering, når vi helt kender den, understregede Erling Andreasen. - Vi har talt om, at vi ikke vil sænke netbetalingen ud over hvad den daglige drift kan generere så længe det er for lånte penge. - Så det udbytte, som mange andre selskaber er begyndt at tilbagebetale ved nedsættelse af nettariffen, har vi brugt til at afvikle vort lån vedr. købet af de ekstra 38 mio. kr. Elsam-aktier. - Og det tror jeg har været den rigtige model, også fordi vore netbetaling har fulgt landsgennemsnittet og da vi igennem vore indtægtsrammer samtidig har lov til at opkræve dem. - Men såfremt vi gennemfører fusionen med Han Herreds Elforsyning, er det ikke udelukket, at vi allerede fra 2007 kan gennemføre en nedsættelse. HHE har jo solgt deres aktier og forsøger at få et passende udbytte heraf, og om-vendt kan det også være relevant at skabe ens nettariffer så hurtigt som muligt. Erling Andreasen oplyste, at BOE-koncernens egne aktiviteter blev på 5,9 mio. kr. mod budgetteret 4,6 mio. kr. og 3,7 mio. kr. i 2004 og det samlede resultat blev hele 128,3 mio. kr. mod 72 mio. kr. sidste år. - Resultatet er udtryk for en positiv udvikling på flere områder samt en stor værdiregulering af vore Elsam-aktier, oplyste han.