Bøde på 500.000 til bistandsklient

37-årig skrothandler blev også idømt fængsel for moms- og skattesnyd

BROVST: - Selv om det efter omstændighederne kan virke omsonst, skal du betale en bøde på 500.000 kroner, lød det fra retsformand, dommer Thomas Jønler, da han ved en domsmandsret i Fjerritslev forkyndte dommen over en 37-årig bistandsklient fra Brovst, der blev idømt seks måneders fængsel, heraf de tre måneder betinget, for grov skattesvindel og socialt bedrageri. Manden var tiltalt for i perioden fra marts 2001 til oktober 2002 at have unddraget told- og skattemyndighederne 250.000 kroner i moms og 229.000 kroner i skat samt knap 40.000 kroner i arbejdsmarkedsbidrag. Frugt blev til skrot Efter forklaringerne i retten lod den 37-årige sig i foråret 2001 registrere som frugthandler, men i stedet drev han gennem halvandet år en større skrothandlervirksomhed, hvor han købte metaller op ved landmænd i hele Jylland og solgte skrottet til fire navngivne virksomheder i Nordjylland. Når han solgt produkterne, var de belagt med moms, men momsen blev aldrig indberettet til Told og Skat. Ingen forstand på tal Manden forklarede i retten, at han havde forsøgt at lave en momsindberetning, men da han er ordblind og slet ikke har begreb om talbehandling, blev det ved forsøget. Ved et omfattende efterforskningsarbejde gennem halvandet år lykkedes det for politiet at indhente fakturaer fra opkøberne, der viser, at der har været en omsætning på godt 1,15 mio. kroner i løbet af halvandet år. Opkøbene foregik på den måde, at manden havde forskellige bekendte til at køre for sig. De lagde bil til, og på anklagerens spørgsmål om, hvordan de blev aflønnet, var svaret, at de fik 200 kroner om dagen plus noget at spise og drikke. I et tidligere retsmøde forklarede tiltalte, at vennerne fik fortjenesten ved salget, og han selv beholdt den indgående moms. Ud over de manglende oplysninger til momskontrollen har han heller ikke opgivet overskudet på sin virksomhed i 2001 og 2002, som skattemyndighederne har beregnet til godt 600.000 kr. Derved blev det offentlige unddraget 223.000 kr. Socialt bedrageri Det sidste punkt i anklageskriftet var socialt bedrageri, idet han i perioden fra april til oktober 2001 modtog 46.000 kroner i bistandshjælp fra Brovst Kommune uden at oplyse, at han samtidig drev selvstændig virksomhed. På spørgsmålet om, hvad han havde brugt de mange penge til, var svaret, at de ganske enkelt er drukket op. - Jeg har jo mange venner i Brovst, der har hjulpet mig med det. Ud over bøden på de 500.000 skal tiltalte udrede en moms- og skattegæld på det unddragne beløb. Det bliver i alt godt en million kroner, som han skal udrede af sin bistandshjælp. Dertil kommer, at han har en afdragsordning med Brovst Kommune om tilbagebetaling af de 46.000 kroner fra det sociale bedrageri. Den anselige bøde har en forvandlingsstraf på 60 dages fængsel, hvis den ikke betales eller kan inddrives. Endelig skal tiltalte betale sagens omkostninger. Efter kort samråd med sin forsvarer, advokat Uffe Bro, valgte tiltalte at modtage dommen.