Retspleje

Bøde på 5000 kr. til virksomhed

FJERRITSLEV:En virksomhed beliggende i Fjerritslev opland, der sideløbende med naturformidling og museumsaktiviteter driver mindre cafeteriavirksomhed, er ved retten i Brønderslev idømt en bøde på 5000 kroner for overtrædelse af loven om egenkontrol med fødevarevirksomhed. Virksomheden var tiltalt for, at der i periode fra 10. september 2005 til 31. august 2006 ikke var gennemført egenkontrol ligesom dokumentationen for en sådan kontrol skulle være udført ikke var tilgængelig for Fødevareregionen Årsagen til at sagen var rendt i retten var, at Fødevareregionen havde aflagt kontrolbesøg på virksomheden 31. august 2006 og konstateret, at forholdene ikke var i orden. Der forelå ikke dokomentation på, at der var foretaget nogen form for egenkontrol med temperaturer, hygiejne med mere. Derfor var der udstedt et administrativt bødeforlæg på 5000 kroner. Men da bøden ikke blev betalt, blev forholdet anmeldt til politiet. Direktøren for virksomheden, der var indkaldt som vidne, forklarede, at der slet ikke var nogen sag. - Det var ikke korrekt, at der ikke var udført egenkontrol. Man kunne bare have rettet henvendelse til selskabets kontor i Store Restrup, der lå skemaet nemlig, og det havde det altid gjort, forklarede han. Denne forklaring blev skarpt imødegået af anklageren. - Egenkontrolskemaet skal uophørligt foreligge tilgængeligt på stedet. Og ikke på et anpartselskabs adresse. Anpartsselskaber har det ofte med at være datterselskaber af andre selskaber, og det kunne jo ende med, at tilsynsførende skulle henvende sig til en postboksadresse på Bahamas, lød det fra anklageren. Efter direktørens forklaring var køkkenet kun åbent for servering i et par sommermåneder, og på det tidspunkt kontrollen mødte op var der lukket. Derfor var der ingen sag. Denne forklaring stemte imidlertid ikke overens med forklaringen fra den medarbejder fra Fødevareregion Nord, der havde aflagt kontrolbesøget. Hun oplyste som vidne, at hun ikke havde opfattelsen af, at der var lukket, idet der sad et større selskab ved kaffebordene. Tilsynsførende havde henvendt sig til den, der havde ansvaret for køkkenet og bedt om at se blanketten for egenkontrol. Dertil havde medarbejderen oplyst, at hun ikke kendte til noget skema for egenkontrol, og at hun ikke havde udført nogen form for selvkontrol. Ved fælles hjælp fandt man et blankt kontrolskema i køkkenet, og ud fra dette konkluderede tilsynsførende, at der ikke var foretaget egenkontrol i ca. et år, og indberettede dette. Til denne forklaring oplyste direktøren nu, at det nok var muligt, at tilsynsførende havde mødt en dame i køkkenet, men denne havde ingen kompetence. Man kunne have henvendt sig til den mandlige leder på stedet, der vidste, at skemaet lå i en skrivebordsskuffe på et kontor på 1. sal på ejendommen. Efter et par timers retsmøde, hvor anklageren og direktøren udvekslede juridiske spidsfindigheder, nedlagde anklageren påstand om en bøde på 5000 kroner, hvorimod direktøren på virksomhedens vegne påstod frifindelse, subsidiært lovens mindste bøde - hvis retten kom til det resultat, at der var sket en formel overtrædelse af reglerne. Sagen blev derefter optaget til dom, og resultatet blev en bøden på 5000 kroner. Et bødekrav virksomheden har mulighed for at anke til landsretten. nca