Advokatvirksomhed

Bøde til Advokatrådets formand

KØBENHAVN:Advokatnævnet har idømt Advokatrådets formand, Søren Jenstrup, en bøde på 10.000 kroner for at overtræde god advokatskik. Søren Jenstrup accepterer bøden, som han derfor ikke vil indbringe for domstolene. Sagen drejer sig om betalingen af en regning til en erhvervsvirksomhed for advokatbistand fra Søren Jenstrups advokatkontor. Søren Jenstrup trådte ind i sagen, da der efterfølgende opstod strid om betalingen af regningen til Jenstrups advokatfirma, hvor han på daværende tidspunkt var bestyrelsesformand. Advokatnævnet siger i kendelsen, at Søren Jenstrup har handlet i strid med god advokatskik ved at rette kravet om betaling mod firmaet, selv om firmaet hævdede, at regningen skulle betales af firmaets direktør personligt. - Jeg mener ikke, at den grundlæggende præmis for kendelsen er rigtig, siger Søren Jenstrup i en pressemeddelelse. - Men som formand for Advokatrådet skal der imidlertid helt ekstraordinære omstændigheder til, før jeg vil indbringe en nævnsafgørelse for domstolene. Advokatnævnet spiller en vigtig rolle i at værne om advokaternes integritet og hjælpe de borgere, der føler, at en advokat går over stregen, siger han. /ritzau/