EMNER

Bøde til diskotek

Crazy Daisy havde 30 gæster under 18 år inde efter midnat

Crazy Daisy i Brønderslev havde 30 unge under 18 indenfor, da juleøllet udkom. Foto: Kurt Bering

Crazy Daisy i Brønderslev havde 30 unge under 18 indenfor, da juleøllet udkom. Foto: Kurt Bering

Den dag i begyndelsen af november, hvor juleøllen udkom, var der mange unge i nattelivet - for mange på Crazy Daisy i Brønderslev. Her fandt politiet 30 unge under 18 år, da de kom på besøg en times tid fra klokken godt 1 til godt 2, efter midnat, hvor de unge på under 18 år ikke må opholde sig på diskoteket. - Vi har lavet en testkontrol dernede, og vi fandt 30 unge under 18 år. De må ikke være der efter midnat. De har en alkoholbevilling, der siger, at efter midnat må unge under 18 ikke være der, fortæller politiassistent Brian Nørlev, der sidder med bevillingsområdet ved lokalpolitiet i Hjørring. For de unge mennesker fik det den konsekvens, at de blev smidt ud. De har ikke gjort noget ulovligt. - Vi fik deres generalier, og de blev skrevet som antruffet, og så er det restauratøren, der får en bøde for at overtræde vilkårene i sin alkoholbevilling. Det er dem, der har bevillingen, og det er dem, der skal sørge for, at man ikke lukker de unge ind. Det er restauratørens ansvar, fortæller Brian Nørlev. Crazy Daisy er sigtet for at have overtrådt betingelserne, og det udløser en bøde på 300 kroner for hver person, der har været ulovligt inde på diskoteket. Politiet har jævnligt kontrolbesøg, og hvis de finder gentagne overtrædelser, kan det efter konkret vurdering i yderste konsekvens få betydning for restauratørernes bevilling. Diskotekerne i Hjørring har samme vilkår, når de gælder unge gæster. Crazy Daisy har ikke ønsket at medvirke i artiklen. Korrektion: Vi har tidligere bragt et foto af værtshuset Route 66 i forbindelse med artiklen, men Route 66 har ikke noget med bødesagen at gøre. Bøden vedrørte Crazy Daisy. NORDJYSKE beklager foto-fejlen.