Retspleje

Bøde til lærer for overgreb

Læreren mente selv, at han "tog let fat" i elev fra Aalborg. Retten var uenig og idømte ham 10 dagbøder.

En 60-årig lærer skal betale 10 dagbøder a' 300 kr., fordi han tog for hårdt fat i en elev på en skole i Aalborg. Det afgjorde en domsmandsret i Aalborg torsdag. Efter en diskussion om brugen af mobiltelefoner bad læreren en dag i november sidste år eleven følge med hen til skolelederens kontor. Undervejs til kontoret blev læreren ifølge sin forklaring i retten sparket af eleven, der også prøvede at bide ham. Derefter tog læreren fat i elevens arm. Konsekvenser for læreren Læreren mente selv, at han "tog let fat". Retten mente derimod, at han tog hårdt fat - og at han dermed overskred grænsen for, hvad en lærer kan tillade sig. En af de tre dommere ville dog frifinde læreren. Om sagen får ansættelsesmæssige konsekvenser for læreren, er uafklaret. Han vil nu overveje, om han skal søge procesbevillingsnævnet om lov til at få sagen behandlet i landsretten.