Bøde til PakkeTrans for at støje

Indehaveren af PakkeTrans på Bryggerivej i Brønderslev, Heine Blach Jensen, blev i går i retten i Brønderslev idømt en bøde på 5000 kr. for at støje mere end tilladt. Der er af firmaet Carl Bro A/S 19. oktober i fjor foretaget en måling, der viser, at der blev støjet 49,5 decibel, hvor det maksimalt tilladelige var 40 decibel. 25. februar 2004 fik virksomhedens indehaver et påbud, der skulle være gældende fra 1. oktober 2004. Det var her, der blev sat en maksimal grænse. Få dage efter, at støjgrænsen skulle have været overholdt, lod Brønderslev Kommune foretage en måling. Og den viste, at reglerne ikke bliver fulgt.Derfor blev der straks indgivet politianmeldelse. Heine Blach Jensen var ikke mødt i retten, så der blev afsagt udeblivelsesdom.