Retspleje

Bøde til skrothandler

En 32 årig mand fra Pandrupegnen er ved retten i Hjørring idømt en bøde på 280.000 kroner for manglende betaling af skat og moms i forbindelse med skrothandel.

Han var tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsfonden og momsloven og derved unddraget at indbetale et samlet beløb på godt 174.000 kroner i moms og skat I årene 2005-2006 solgte han skrot til firmaet Uniscrap uden at have angivet fortjenesten ved salget og uden at betale moms. Der var tale om to tilfælde af overtrædelse af skattekontrolloven, idet den 32 årige var tiltalt for, at han i skatteåret for 2005 med fortsæt havde afgivet urigtige oplysninger. Han havde nemlig for indkomståret helt undladt at oplyse om salget af skrot, derved blev det offentlige unddraget 36.617 kroner i skat. Det samme var tilfældet for skatteåret 2006, hvor skatteunddragelsen løb op i 61.743 kroner Overtrædelsen af momsloven bestod i, at han i perioden januar 2005 til december 2007 havde afgivet urigtige oplysninger eller have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen. Momstilsvaret var angivet for lavt. Han havde heller ikke reagerede på for lave skønsmæssige fastsættelser, da moms af salg af skrot ikke blev angivet. Derved blev offentlige unddraget 70.325 kroner i moms Skat fandt frem til manden ved gennemgang af fakturaer i Uniscrap, fortæller anklageren politiassessor Torben Kauffmann Anklagemyndigheden krævede fængselsstraf og tillægsbøde på 170.000 kroner. Tiltalte var ikke mødt op i retten uden at oplyse retten om gyldig grund for sin udeblivelse. Retten anså derfor tiltalte for at vedgå den rejste tiltale. På den baggrund, og da sagens omstændigheder ikke taler imod dette, fandt retten tiltalte skyldig i den tiltale. Tiltalte slipper dog for fængsel og slipper med en samlet bøde på 280.000 kroner. Hvis bøden ikke betales eller kan inddrives, er forvandlingstraffen 60 dages fængsel.