Retspleje

Bøder for at læse fremmed brev

AALBORG:Det er en alvorlig sag at åbne andre folks breve og læse indholdet. Det fastslår Retten i Aalborg i en dom, hvor et ægtepar er blevet idømt dagbøder på hver 1000 kroner. Parret åbnede et brev, der var adresseret til en kvinde, som de havde ligget i strid med. Kvinden driver forretning i en ejendom, der ejes af ægteparret, og samme par bor også selv i ejendommen. Derved fik de i marts sidste fat i brevet. De forklarede i retten, at de ved en fejl var kommet til at åbne brevet, der var fra den forretningsdrivendes advokat, og at indholdet relaterede sig til en strid om penge mellem kvinden og ægteparret. Sidstnævnte mente, at de havde penge til gode hos kvinden og havde anlagt et civilt søgsmål ved retten. Godt nok var det en fejl, at de havde åbnet brevet, men da de så indholdet, fandt de meget interessant og læste videre. De tog oven i købet en kopi, inden brevet blev afleveret. Kopien af brevet dukkede senere op som et bilag i den civilretslige tvist, og på det tidspunkt opdagede den forretningsdrivende, at skrivelsen havde været i de forkerte hænder. Det sker kun meget sjældent, at politiet får anmeldelse om krænkelse af brevhemmeligheden, og måske hænger det sammen med strafferammen. Under særlig skærpende omstændighedere rummer strafferammen mulighed for op til fire års fængsel.