Retspleje

Bøder for tobaksannoncer

København, onsdag /ritzau/ 50.000 kroner i bøde for annoncer i brancheblad. House of Prince og Orlik Tobacco Company blev af Østre Landsret onsdag hver straffet med bøder på 50.000 kroner, fordi selskaberne overtrådte forbuddet mod at reklamere for tobaksprodukter. Selskaberne havde anket en dom fra retten i Gladsaxe, hvor resultatet også var en domfældelse. Som argument for at blive frifundet hævdede selskaberne, at annoncerne i bladet NB var en meddelelse udelukkende til fagfolk i tobaksbranchen. Loven forbyder alle former for tobaksreklamer, men det er ikke forbudt at udsende reklamer til detailhandlere, der forhandler tobak, slår landsretten fast. Men i dette tilfælde stod annoncerne i bladet NB, som er brancheblad for nærbutikkernes landsforening. Og modtagerne er "en bred kreds af mindre næringsdrivende - herunder boghandlere og konfekturehandlere - der ikke handler med tobaksvarer og heller ikke i øvrigt kan anses for fagfolk inden for branchen", skriver landsretten. Derfor findes selskaberne skyldige i at have overtrådt loven. Anklagemyndigheden havde bedt om en skærpelse af byrettens dom på bøder på 50.000 kroner, men landsdommerne finder ikke grundlag for at følge påstanden. /ritzau/