Bødesagerne vælter ind over domstolene

På ét år er antallet af bødesager i byretterne næsten fordoblet. Politiet retter ind for at vende udviklingen.

Bødesagerne vælter ind over domstolene

De danske domstole er ved at drukne i bødesager.

Det sker, fordi politiet i forbindelse med en lovændring sidste efterår valgte at sløjfe den betalingsrykker, som man tidligere modtog, hvis man ikke betalte en bøde til tiden.

Dermed sendes sagerne om eksempelvis fartglade bilister i dag videre til domstolene hurtigere end tidligere. Og resultatet er, at antallet af bødesager i retterne er skudt voldsomt i vejret til næsten det dobbelte på ét år.

Ifølge retspræsident ved Retten i Glostrup, Lisbeth Larsen, skyldes det, at mange mennesker ikke kan nå at reagere på det ene bødeforlæg, som politiet nøjes med i dag.

- Nogle venter, til deres løn er gået ind, andre gange er pengeoverførslen ikke hurtig nok, og nogle gange har folk ikke modtaget bødeforlægget med posten, siger hun og fortsætter:

- Det giver ikke mening, at retssystemet belastes, hvis folk alligevel har tænkt sig at betale til politiet, fordi de erkender lovovertrædelsen.

Hos Domstolsstyrelsen efterlyser udviklingschef Joy Winter en løsning, hvor de fleste sager afsluttes af politiet og ikke domstolene.

Ifølge Joy Winther skal det helst være sådan, at sagerne kun ender i retten, når borgeren selv ønsker at bestride bøden ved en domstol.

Tal fra Domstolsstyrelsen viser, at hvor der i første kvartal 2011 blev behandlet 22.601 bødesager i landets byretter, så blev der i samme periode i år behandlet ikke færre end 42.453 sager.

Hos Rigspolitiet erkender man den urimelige arbejdsbyrde hos domstolene.

- Derfor har man på et møde med repræsentanter fra Rigsadvokaten, Domstolsstyrelsen og byretspræsidenterne besluttet at genindføre rykkerskrivelsen engang i september, siger kommunikationsrådgiver Carsten Andersen.

Politiets afvikling af rykkerskrivelsen skete, efter at Folketinget vedtog en ny lov, som i praksis betyder, at man skal råbe op, hvis man er uenig i en bøde og vil forklare sig for en dommer.

Tidligere blev man automatisk indkaldt til et retsmøde, hvis man ikke betalte sin bøde til tiden. De færreste mødte dog op.

/ritzau/