Lokalpolitik

Bøgsted er VK's nikkedukke

Dansk Folkepartis nordjyske folketingsmedlem Bent Bøgsted har været til forhandlinger om strukturreformen i beskæftigelsesministeriet og fortæller ganske fantasifuldt om sine oplevelser i NORDJYSKE Stiftstidende tirsdag.

Vi skal spare læserne for detaljer om Dansk Folkepartis dagsorden ved disse forhandlinger, men det eneste mål, Bent Bøgsted forfægtede var, at arbejdsløse dagpengemodtagere for fremtiden skulle møde frem på kommunen. Derimod har læserne selvfølgelig krav på at vide, hvad de socialdemokratiske forhandlere gjorde for at forhindre regeringen og DF mod at gøre nye ulykker på indsatsen for de alt for mange arbejdsløse. Vi mødte selvfølgelig til de forhandlinger, der blev aftalt. Vi fik et oplæg fra regeringen. Bent Bøgsted nikkede. Vi gjorde opmærksom på, at vi ikke var kommet for at udlicitere arbejdsformidlingen til landets kommuner. At Bent Bøgsted ikke opdagede, at det var et problem for socialdemokraterne, får os blot til at tænke over, hvordan Bent Bøgsted i det hele taget får øje på et problem, når det bliver tydeligt nævnt. Vi udbad os tid til at gennemgå udspillet selv. Bent Bøgsted nikkede. Vi vendte tilbage dagen efter med et forslag om, at vi overalt i Danmark skulle lave fælles jobcentre, hvor AF og kommunerne i fællesskab og i samarbejde skulle hjælpe arbejdsløse i gang. Herefter drøftede vi sagligt og ordentligt sagen og ministeren foreslog vi gik videre med den ide. Bent Bøgsted nikkede. Næste møde kom regeringen med et udspil, som netop handlede om jobcentre med en indgang for alle arbejdsløse og et fasttømret samarbejde mellem staten om kommunerne om at bringe arbejdsløse i arbejde. Men ideen om at udlicitere hele indsatsen var bevaret i form af en række forsøg rundt omkring i landet, så vi på den måde alligevel ville ende med en kommunalisering af hele beskæftigelsesområdet. Vi gik fra hinanden og aftalte at mødes igen. Vi gjorde tydeligt opmærksom på, at formålet med, at vi ønskede mødet udskudt var, at vi ville drøfte regeringens udspil med de øvrige socialdemokratiske forhandlere. At Bent Bøgsted udlægger det som en samtale med Bent Hansen og Hans Jensen er fri fantasi. Det rigtige er, at vi afventede en pause i forhandlingerne i Indenrigsministeriet, så vi fik mulighed for at tale med Frank Jensen og Ole Stavad. Efter dette møde kunne vi meddele ministeren, at vi var parate til at fortsætte forhandlingerne, når disse forsøg om at kommunalisere det samlede beskæftigelsesområde var fjernet fra forhandlingerne. Det ønskede ministeren ikke og Bent Bøgsted har sikkert nikket igen. Jeg foreslog så, at vi meddelte forhandlerne i Iindenrigsministeriet, at dette punkt forhindrede vi kunne komme videre, men også at vi betragtede det som overkommeligt at sikre netop en indgang for alle arbejdsløse og et varigt og forpligtende samarbejde mellem stat og kommuner om den fremtidig indsats for de arbejdsløse. Fra socialdemokratisk side var der hverken valgtaktik eller afhængighed af Bent Hansen eller Hans Jensen i vores position. Vi socialdemokratiske arbejdsmarkedspolitikere mener ganske enkelt, at kampen for at få flere i arbejde er vigtigst og at det kræver et stærkt forpligtede samarbejde mellem stat og kommune, hvor der er en indgang for de arbejdsløse. Det kræver selvfølgelig, at vi laver en holdbar model, hvor virksomheder, fagforeninger og kommunerne samarbejde. Desværre ønsker regeringen og DF, at vi de næste mange år skal forsøge og forsøge og forsøge og med det ene formål at kommunalisere hele beskæftigelsesindsatsen. Det vil koste på indsatsen til skade for de arbejdsløse. Men hvad gør socialdemokrater, når regeringen insisterer og Bent Bøgsted hver eneste gang nikker? Ja – vi må vente på et regeringsskifte og her behøver vi heller ikke ringe til Hans Jensen og Bent Hansen, for det vil de være helt enige i. Men hvad er der i øvrigt galt i at rådføre sig med danske fagforeninger, når der på Christiansborg forhandles om netop rammerne for at bekæmpe arbejdsløsheden. Vi vedstår gerne, at vi har talt med fagforeningerne om netop denne del af strukturreformen. Men for god ordens skyld skal også nævnes, at vi har talt med mange borgmestre og endda også Dansk Arbejdsgiverforening. At Bent Bøgsted tilsyneladende ikke taler med nogen og blot nikker til alt det regeringen kommer med, må de nordjydske vælgere tage stilling til ved næste folketingsvalg.