Bøjes stille exit

Udramatisk generalforsamling i Hobro Idræts Klub

Bølgerne var gået højt forud, men det blev en særdeles stille og udramatisk affære, da Hobro IK's mangeårige fodboldformand Bøje Larsen torsdag aften som bebudet mødte frem for at deltage i fodboldafdelingens generalforsamling. Bøje Larsen, der i protest mod den øvrige bestyrelse nedlagde sit mandat for et par måneder siden, havde ikke kommentarer til bestyrelsens beretning. Han kommenterede heller ikke sin beslutning om at trække sig i utide, og han havde i det hele taget kun et enkelt opklarende spørgsmål til regnskabet. Der var heller ikke kommentarer fra andre af de omkring 60 deltagere, og efter blot tre kvarter kunne advokat Niels Lindberg som dirigent takke for god ro og orden. Inden da var der valgt ny klubbestyrelse. Fra den gamle bestyrelse fortsætter Preben Johansen og Niels Chr. Andersen. Nye er Steen Juulsgaard, Henrik Hammershøj, Erling Justesen og Hans Jørgen Graversen.