Turisme

Bøjlevejen klar i juni 2006

Anden etape af bøjlevejen ca. tre millioner billigere end ventet

SKAGEN:Anden etape, som også er den længste, af bøjlevejen nord om Skagen by, er klar til brug til Sankt Hans i 2006. Det er i hvert fald det, der indgår i tidsplanen for anlægsarbejdet, oplyser næstformanden i kommunens udvalg for teknik og miljkø, Per Eggert (S). Per Eggert oplyser, at det var et enigt udvalg, som på det seneste møde besluttede at søge byrådet om at få frigivet de penge, der er afsat på 2005-budgettet, til bøjlevejen. - Det er glædeligt, at det har vist sig, at etapen bliver cirka tre millioner kroner billegere, end vi oprindelig havde regnet med, siger Per Eggert. Der er endnu ikke holdt licitation over anlægsarbejdet, men et nyt overslag viser, at etapen vil kunne udføres for mellem 10 og 11 millioner kroner. Tidligere blev det vurderet, at den ville koste cirka 14 millioner kroner. - Besparelsen skyldes flere ting. Det er blandt andet, at vejen bliver en meter smallere, end oprindelig beregnet. Desuden har det vist sig, at sandet er mere stabilt, end man regnede med. Det giver en besparelse på funderingen, siger Per Eggert. Per Eggert oplyser, at man for den halve snes millioner kroner ikke blot får anlagt en bøjlevej fra Buttervej til det sted ved Skagen Odde Naturcenter, hvor første etape af bøjlevejen nu ender, men at man også får en rundkørsel, hvor bøjlevejen begynder ved Buttervej, cykelstriber i begge sider af bøjlevejen, en vej, som forbinder bøjlevejen med Cronborgvej og en grussti, som skal erstatte Butterstien, nord for bøjlevejen. Arbejdet med at anlægge den næsten to kilometer lange etape indledes formentlig i begyndelsen af august. - I år søger vi byrådet om at få frigivet 4,76 millioner kroner til vejen. Den bevilling forudsætter så, at vi er sikre på, at der på budgettet for 2006 er afsat syv millioner kroner til afslutning af arbejdet, siger Per Eggert. Bindingen på de syv millioner i 2006 var såleds noget udvalget for teknik og miljø havde med som et krav på byrådets prioriteringsseminar i forbindelse med budgetlægningen for 2006. Når denne etape er færdig, mangler der yderligere to etaper, nemlig at forbinde bøjlevejen med Frederikshavnsvej i den ende ende, og at få færdiggjort vejen fra Batterivej til Grenen. Det bliver den ny Frederikshavn Kommune, som kommer til at stå for disse etaper. - Selv om bøjlevejen ikke bliver færdig med anden etape, betyder den dog, at vejen bliver så udbygget, at den kommer til at virke som bøjlevej. - Det vil blandt andet sige, at vi ved at skilte rigtigt, kan lede den store mænge trafik, som først og fremmest kommer til Skagen for at komme på Grenen, uden om selve byen. Det gælder ikke mindst de mange biler med campingvogne, som skal til og fra de to campingpladser på Grenen - Egges Camping og Grenen Camping, siger Per Eggert. Det samlede bøjlevej-projekt var oprindelig budgetteret til at koste 27 - 28 millioner kroner. Der er tidligere brugt 1,8 millioner, og nu bruges yderligere en halv snes millioner.