Aalborg

Bølgedrage slap nådigt fra at være kastebold

Efter småreparationer er energianlæg snart klar til igen at prøve kræfter med Limfjorden

LIMFJORDEN:Midt i maj er gruppen bag bølgeenergianlægget Wave Dragon klar til at gøre et nyt forsøg med at montere anlægget på dets plads i Nissum Bredning. Første forsøg i slutningen af marts mislykkedes, fordi en kraftig blæst fik Limfjorden til at rejse sig og kastede rundt med de to 27 meter lange arme, der var under montering på den 57 meter brede midtersektion. Som følge deraf skete der skader på bl.a. fendersystemet. ligesom de løsrevne arme, der består af stålkonstruktioner, forårsagede skader i form af buler på anlægget. - Men i forhold til den meget dramatiske situation, der på kort tid opstod i det pågældende farvand, må vi glæde os over, at konstruktionerne slap billigt. Det kunne være gået langt værre, siger Lars Christensen fra firmaet Spok ApS, der er koordinator på projektet. Udbedringen begrænser sig således til montering af nye fendere, udskifftning af et ødelagt signakabel og svejsning af nogle iturevne beslag. Da der er tale om reparationer af begrænset omfang, foregår de ude i bredningen. - Om 14 dages tid regner vi med at være klar til at montere de to arme, og denne gang vil vi sikre os, at det bliver overstået hurtigst muligt, så et uvarslet vejrskifte ikke igen overrasker os. Belært af, hvordan Limfjorden på ingen tid fuldstændig kan ændre karakter, går vi til opgaven med større respekt end sidste gang, siger Lars Christensen. Ved det mislykkede forsøg satte blæsten ind, før de to arme, der har til opgave at lede bølgerne mod anlæggets midte, var helt fastspændte. Dermed var bølgerne i stand til at rive armene ud af deres fendersystemer. Ifølge Lars Christensen er sandsynligheden for, at det sker igen, minimal. - Der er intet, der tyder på, at der er tale om et designfejl, og samtidig har vi valgt at montere nogle ekstra wirer for at forøge sikkerheden, siger han. Trods de manglende arme er eksperimenterne og indkøringen af anlægget, som forskere ved Aalborg Universitet står for, i fuld gang. - Vi har kunnet fortsætte som om, intet var hændt. De manglende arme betyder selvfølgelig, at vi ikke kan opnå den fulde effekt, men de systemer, der styrer flydehøjde, turbiner m.v. kan uden videre afprøves alligevel, siger Lars Christensen, der dog skønner, at uheldet trods alt vil medføre en mindre forsinkelse af det samlede forskningsprojekt. Foreløbig gøres der forsøg med anlæggets enlige turbine. Til afgust vil denne blive suppleret med yderligere seks turbiner, hvorefter Wave Dragon som det første bølgeenergianlæg vil sende strøm ind på det danske elnet. .