Bølgegang om gamle brønde og boringer

Politikere kræver klare retningslinjer for sløjfning af brønde

LØKKEN-VRÅ:Et forslag til regler for sløjfning af private boringer og brønde gav mandag en vældig diskussion i kommunalbestyrelsen. De folkevalgte er ikke enige om, hvorvidt borgerne skal tvinges til at sløjfe gamle boringer og brønde, når deres ejendomme er blevet koblet på et vandværk. De var heller ikke enige om, hvorvidt vandværkerne skal opkræve et antal øre pr. kubikmeter vand hos samtlige forbrugere for at få penge til en pulje, der kan betale for sløjfningen. Og de var især ikke enige om fortolkningen af ordene i forslaget til retningslinjer. Forurening Egon Qvist (V) forklarede: - De gamle boringer er farlige. Igennem dem kan der ske nedsivning til og forurening af vores grundvand. Men vandværkerne har ingen bemyndigelse til at lukke dem. Kommunen har en forpligtelse til at sikre rent vand, og bør derfor vedtage retningslinjerne, så vandværkerne får mulighed for at få sløjfet gamle boringer. - Ude på landet er der helt sikkert en masse gamle boringer, der ikke er lukket, fordi folk selv skal betale. Jeg kan da godt forstå, at folk synes de har bedre ting at bruge 5000 kr. til. Men måske er det lige pludselig dér vi skal hente vores drikkevand, og det er derfor alle skal være med til at betale, sagde Kim Bach (fællesliste). Frode Larsen (borgerliste) argumenterede imod at der gives påbud om at lukke gamle boringer. - Hvis man er så miljøbevidst som vi begge to er, Kim, kan man godt spare på drikkevandet og bruge brønden til at vaske bilen, vande roserne m.m. Frivilligt - Folk får ikke påbud om at lukke deres gamle boringer. De gamle boringer skal kun lukkes, hvis ejerne selv har lyst til det. Ellers kan man få dispensation i fem år, forklarede Egon Qvist. Frode Bang (fællesliste), der er formand for Rubjerg Vandværk, oplyste, at den eneste grund til at vandværkerne vil have retningslinjer, er ønsket om at sikre rent grundvand. - Landet bruger millioner af kroner på at sikre grundvandet. Det her er så enkelt - det burde simpelt hen kunne lade sig gøre, appellerede han. Birthe Andersen (V) foreslog at sagen blev sendt tilbage til teknisk udvalg med en anmodning om en helt klar indstilling, og det vedtog et flertal at gøre.